Publicerat 2020-03-17 09:30

Det kan kosta kulor att gå i pension tidigt.

En av Sveriges främsta experter på privatekonomi, Maria Crofts, skriver en mycket intressant och upplysande artikel i DN om vilka alternativ som finns för anställda som vill gå i pension lite tidigare, eller som vill trappa ned sitt arbetsliv mot pensioneringen. Valfriheten att lämna arbetslivet har som bekant beskurits och möjligheten att ta ut den allmänna pensionen skjuts allt längre upp i levnadsålder. För närvarande är tidigaste ålder för allmän pension 62 år, men om bara några år kommer den åldern att vara 64. Så valfriheten är långt ifrån självklar.

Ett sätt att gå runt begränsningen är, att ta ut tjänstepensionen tidigare och maximera denna som yngre äldre. Men då blir pensionen ofta väldigt låg längre fram, konstaterar Crofts. Hon ser en möjlighet genom försöka få jobba deltid och fylla på inkomsten med (den allmänna) pension. Det innebär att man fortsätter att tjäna in pension på arbetsinkomsten och samtidigt sparar hela eller delar av pensionen genom att inte ta ut den och då får får en högre pension när man blir heltidspensionär, jämfört med att gå i hel pension.
 
Det ska betonas, att när man bestämmer hur tjänstepensionen ska utbetalas, går det inte att ändra på i efterhand. Den Allmänna pensionen kan däremot gasas eller bromsas efter behov (från 62 års ålder).
 
Men det allra bästa enligt Crofts är om det finns ett delpensionsavtal, som det gör hos många arbetsgivare, där arbetsgivaren fortsätter att betala in avgifterna till tjänstepensionen som om man jobbat heltid. Hon menar att arbetsgivaren visserligen inte måste medge deltidspensioneringen, men det är väldigt svårt för arbetsgivare att säga nej.
 
Blåljus påminner om delpension i det pensionsavtal som poliser har som går i pension i närtid (PA16 avd II). Det avtalet gäller från 61 års ålder till månaden innan 65-årsdagen. De flesta som får det beviljat, får 20% ledighet vilket medför 80% lön men dessutom 12% i delpension som utbetalas av SPV och inte belastar tjänstepensionen i övrigt. (DVS 92% betalning för 80% arbete) Många av de som fått delpension beviljat orkar därigenom jobba ända fram till 65 års ålder, eller ännu längre, vilket både den enskilde och arbetsgivaren tjänar på i dessa polisbristens tider.
 
Finns det då någon hake med delpension för poliser? Jo, det finns en hake. Arbetsgivaren har rätt att bevilja delpension eller att neka delpension. Det har de senaste åren för poliser inneburit att ca 40% av ansökningarna beviljats men att en majoritet, ca 60% avslagits. Det är i enlighet med avtalet, där makten ligger hos arbetsgivaren. Siffrorna låter bedrövliga, men det ska sägas att det går att söka varje halvår, så ett avslag räcker i bästa fall bara ett halvår. (Sista datum för nästa ansökan är den 1 september, då börjar delpensionen vid nyåret 2021) Det är också fler ansökningar som blir beviljade från ca 63 års ålder. Fackligt jobbar Polisförbundet enträget med att få arbetsgivaren att förstå att alla vinner på att använda delpension i högre utsträckning för de som så önskar.
 
En annan faktor som Crofts tar upp i artikeln som exempel på fördel med att pensionera sig senare är att det är högre skatt på både pension och arbete innan det år man fyller 66 år. Skillnaden är större än vad många tror, det kan ofta skilja 2000/ månad före eller efter det året. Förenklat kan sägas, att pension från det året man fyller 66 beskattas som arbetsinkomst. Å andra sidan beskattas arbetsinkomst ännu lägre från den tidpunkten, vilket kan göra det lönsamt att väja att jobba lite extra per timma för den som har hälsa och ork.
 
Tommy Hansson
 
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994