Publicerat 2018-09-13 12:20

Din polis gör hela Sverige tryggt och säkert

Rikspolischefen Anders Thornberg berättar om sina planer för 2019. Efterhand som det kommer fler poliser ska vi bli bättre på att finnas i människornas vardag. I hela Sverige. Det kommer att kräva fortsatta satsningar och att andra delar av samhället bidrar till tryggheten på sina områden.
Så här presenteras planerna framöver för Svensk Polis av polisen.se:

Nu är den första delen i den mest genomgripande förändringen av svensk polis genomförd. Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av svensk polis.

Vi lever i en tid präglad av nya utmaningar och en förändrad brottslighet. Polisens samhällsuppdrag – att vara garanten för befolkningens trygghet och vårt lands inre säkerhet – är på flera sätt viktigare än någonsin. Förväntningarna på oss är höga.

 

 

Vilken polis behöver vi då vara för att möta morgondagens utmaningar? Detta har vi diskuterat intensivt inom polisen det senaste året. I bred dialog med medarbetare, medborgare, samverkansparter och experter har vi fått insikter som nu mynnat ut i en strategi för hur vi vill att polisen ska utvecklas fram till år 2024.

 

Strategi 2024 innehåller en ny vision, en uppdaterad verksamhetsidé, reviderade mål och ett antal strategiska initiativ för Polismyndigheten.

 

– Din polis – gör hela Sverige tryggt och säkert. Det är vår vision som visar vad vi ska uppnå och vilken nytta vi skapar i samhället, säger rikspolischef Anders Thornberg.

 

Genom strategin förtydligas polisens prioriteringar och utvecklingsområden. Huvudinriktningen är att fokusera på polisens kärnuppdrag, bygga för framtiden, prioritera rätt och säkerställa att det brottsutredande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet går hand i hand.

 

– Strategin pekar ut i vilken riktning vi ska gå och vilka ramarna är. Den ska nu fyllas med innehåll av våra medarbetare och arbetstagarorganisationer, säger Anders Thornberg.

 

Nyhet från

Polisen

 

Blåljus ser framtiden an med tillförsikt. Nu talas det om närmare medborgarna igen, att bekämpa brotten i samverkan med andra, men även att förebygga brott och jobba lokalt i medborgarnas vardag.

 

Det krävs fler polisanställda, med tryggare arbetsmiljö, bättre utvecklingsmöjligheter och bättre löneutveckling. Brottsbekämpning är ett lagarbete!

Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994