Publicerat 2006-06-18 00:42Justitieminister Thomas Bodström har förklarat krig mot den organiserade grova brottsligheten. Det var inte en dag för tidigt. Frågan är bara vem som ska göra jobbet.Tomas Bodström påstår att vi har fått 1 500 fler poliser i Sverige och att "anställda inom polisen ökar med mer än en person per dag". I stället är det precis tvärtom och jag tycker inte om osanna siffror, i synnerhet inte från politiker.

Fakta är att vi i stället blivit av med en polis i veckan inom Polismyndigheten i Stockholms län – räknat från 1997 närmare 700 stycken.

Men det handlar inte bara om polisbrist. Det är ännu värre.

Jag minns Sam och Silo, en serie som gick i tidningen Knasen på 70-talet.Den handlade om två korkade och lata poliser någonstans i en landsortshåla i USA.Deras favoritsysselsättning var inte att jaga bovar utan att stå med polisbilen gömd i en buske bakom en vägskylt. Taktiken: vänta tills någon kör för fort förbi skylten, stoppa och bötfäll vederbörande. Mycket böter, lite jobb, fin "ingripande-statistik" och beröm från chefer – samtidigt som de riktiga bovarna härjade fritt.

Den senaste tiden har polisledningen i Stockholm satsat på Sam och Silos arbetsmetoder efter beslut av självaste rikspolischefen. Kvantitet ska gå före kvalitet.

Enkelt mätbara mål prioriteras och vinnare är den som skriver ut flest böter, lämnar in flest rapporter eller låter flest nyktra bilförare göra alkotest.

Mot detta verklighetsfrämmande arbetssätt står justitieminister Thomas Bodström, som i en debattartikel i Sundsvalls Tidning nyligen, snarare vill se poliser likt de i den amerikanska TV-serien "24".

Med hjälp av DNA-register, "undercover-poliser", hemlig avlyssning och vittnesskyddsprogram ska den organiserade brottsligheten bekämpas.

Låt mig först instämma i Tomas Bodströms tes: effektiv brottsbekämpning kräver en resursstark poliskår som använder effektiva metoder.

  Däremot blir jag undrande när han påstår att vi har fått 1 500 fler poliser i Sverige och att "anställda inom polisen ökar med mer än en person per dag". Frågan är bara var dessa poliser befinner sig.

Låt mig servera lite fakta:

• Första juli 1999 var 4 631 poliser anställda i Stockholms län. Den 29 maj i år fanns det 4 496 - alltså 135 färre.

Om man tittar på vad som döljer sig bakom siffrorna inser man att det är värre än så:

• Den 1 juli 1999 var 120 poliser sjukskrivna medan 410 var frånvarande av andra orsaker. Den 29 maj i år var 155 poliser sjukskrivna och 554 var frånvarande av andra orsaker.Det betyder att vi netto har minskat polisstyrkan med drygt 300 personer sedan 1999. Vi har med andra ord blivit av med en polis i veckan. Räknar vi från 1997 så har vi blivit drygt 700 färre.

Vad gör då alla poliser som är "frånvarande av andra orsaker"? Faktum är att många av dem gör tillvaron tryggare för en speciell grupp människor: Thomas Bodström och hans regeringskollegor som behöver utökat personskydd.

  Visst, Thomas Bodström, det är bra att vi kan använda DNA-registret för att samla bevis mot brottslingar. Men även detta kräver resurser. I dag går vi - åtminstone i Stockholm - snarare mot att det är enkelt mätbara polisinsatser som prioriteras.

Frågan är om Hagamannen hade varit i häkte om han bott i Stockholm. Här bedöms poliser efter hur många ordningsböter de har skrivit ut eller hur många de lyckats få att blåsa i alkometern.

Tidsödande och komplicerade utredningar av grova brott har prioriteras ner.

Att fatta beslut om att tillåta buggning, som justitieministern föreslår, riskerar också att bli ett slag i luften om det inte finns resurser. Från länder där buggning är tillåtet vet vi att det kräver stora resurser att avlyssna en misstänkt brottsling. Det räcker ju inte med att gömma en mikrofon i kökslampan.

Vi har redan i dag mängder av möjligheter att utreda brott som aldrig kommer att utnyttjas för att resurserna saknas. Så här låter det ofta på länets polisstationer: "Om vi hade haft en tekniker att skicka hade vi gjort det."

Snart kanske vi får vänja oss vid att höra "Om vi hade haft resurser så hade vi buggat den där adressen".

"Undercover-poliser" har vi uppenbarligen redan. Det måste vara de 1 500 nya poliser som har tillkommit de senaste två åren. De måste vara "undercover" allihop - de har i alla fall inte synts till ute på polisstationerna.

Jag håller annars med Thomas Bodström när han säger att "en effektiv polis och rättstat handlar om så mycket mer än antal poliser och kronor". Minst lika avgörande är att resurserna används rätt.

Därför måste justitieministern inse att politikerna måste ta ansvar för hur polisverksamheten styrs. Börja med att besluta om hur vi ska använda de metoder och resurser vi har. Sen kan ni diskutera hur polisen ska kunna få mer resurser och större befogenheter.

Det meningsfulla och mest effektiva polisarbetet ligger nog någonstans mellan "24" och Sam & Silo.

Lars Ericson

Ordförande

Polisförbundet Stockholms län

Lars Ericsons text ovan var införd under DN Debatt den 17juni.

----------------------------------------------------------------------

INSÄNDARE:


””Kollega
i underläge!”


”Det finns ett sätt att bemöta det som idag sker mot kollegor i Ronna! Behandla detta som ett anrop "Kollega i underläge", dvs samtliga poliser i länet som är i tjänst borde, under hela sin tjänstetid, åka ner till Ronna och vara där hela passet samt ingripa mot ALLT. Detta ska vi sedan fortsätta med till dess dessa individer begriper att de ALDRIG kan vinna mot samhället! Visserligen lämnas då övriga länet polistomt, men som kriminologerna brukar säga, nothing works! Dvs. närvaron eller frånvaron av polis förhindrar eller påverkar inte brottsligheten nämnvärt annat än i speciella fall, typ det jag skissat ovan med massiv närvaro i Ronna! Detta är vad jag menar med att ställa upp för varandra! Det vore intressant att se hur de kriminella i Ronna ska hantera 300-600 uniformerade poliser dygnet runt!!!???Men som sagt, drömma kan man alltid, eller?

”CG””

BLÅLJUS KOMMENTAR: Bäste CG, min reaktion blev precis densamma som din. Men vi börjar närma oss vuxen ålder och måste tygla oss. Om jag lugnar mer mig lite så inser jag ju att fackordföranden Jan Svensson i Södertälje har rätt: Här finns inga enkla lösningar och vi måste gå en besvärlig balansgång. Naturligtvis skulle de kriminella få bita i gräset om vi kommer allihopa. Men när vi sedan drar oss tillbaka?

----------------------------------------------------------------------

Blåljus uppdateras normalt var tredje dag. Men nu går hemsidan in i sommarperioden då vi normalt uppdaterar var sjunde dag. Eventuellt uppdateras sidan den 19 juni. Om icke så ses vi igen omkring den 24 juni (en viss förskjutning kan förekomma). Särskilda händelser och viktiga nyheter kan som vanligt bryta den periodiciteten. Sådana kan förutses denna sommar – utlåtandena från Polisförbundets valutskott och granskningsutskott är exempel. Håll kontakt med oss även under sommaren. Spännande läsning utlovas.

HEMSIDAN UPPDATERAD DEN 17 juni 2006 kl 2100. Den uppdateras igen omkring den 24 juni.

----------------------------------------------------------------------

MINNS DU?Den 19 juni 1976 gifte sig Sveriges kung med en vacker ung tysk dam vid namn Silvia Sommerlath.

Den 20 juni 1810 mördades riksmarskalken Axel von Fersen d.y. mördades 1810. Dådet ägde rum i anslutning till den begravningsprocession som förde den svenske tronföljaren Karl Augusts stoft till jordfästning. Fersen slogs brutalt ihjäl som en följd av att ett rykte kommit i svang om att Fersen och hans syster Sophie Piper giftmördat tronföljaren. Vittnen berättade senare att det var en folkmassa som tog livet av Fersen på rådhusgården (vid Bondeska palatset, d v s nuvarande Högsta domstolen). Någon anstiftare kunde inte pekas ut i den senare rättegången. Efter mordet fritog Svea hovrätt Fersen och hans syster från all skuld till Karl Augusts död.

Den 21 juni 1902 trädde en lag om självdeklaration i kraft.

Den 22 juni 1941 inleddes Operation Barbarossa genom att yskland utan krigsförklaring gick till angrepp mot Sovjetunionen. Operationen inleddes senare än vad som planerats. Trots stora inledande framgångar lyckades tyskarna inte nå Moskva innan vintern slog till. I december angrep Japan USA och därmed var axelmakternas (Tyskland, Italien och Japan) öde beseglat. Mot Sovjet och USA kunde de inte vinna.

Den 23 juni 1923 invigdes Stockholms stadshus.

24 juni 1921 beslutade  Nationernas förbunds (NF:s) råd att Åland även fortsättningsvis skulle tillhöra Finland, men att Finland, liksom tidigare Ryssland, skulle acceptera en inskränkning i sin suveränitet över öarna i form av förbud mot  befästningar, trupper och krigsfartyg. I kompromissen ingick även att Sverige och Finland accepterade NF:s beslut om visst minoritetsskydd för den svenska befolkningen och skydd för det svenska språket.

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994