Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-10-11 09:20

En ny REVA-debatt

I kölvattnet av år 2015:s migrationsvåg till Sverige, får nu som bekant fler och fler avslag på sina asylansökningar och får beskedet att de måste lämna Sverige. Helst frivilligt, men många menar att de vill försöka stanna oavsett svenska myndigheters beslut. Då kan det hela bli polisens ansvar...

Rättsläget och de motstridiga uppfattningarna speglas ganska väl i nedanstående klipp från Studio Ett, där Gränspolisens chef på NOA, Patrik Engström förklarar polisens uppdrag.Media var när frågan var på tapeten för ett par år sedan, ganska enhälligt kritiska mot polisen, som anklagades för rasprofilering och andra suspekta metoder. Hur svår frågan är, speglas av att inte ens politiska partier har lätt att hålla sig till en linje.

Dagens ledare i Dagens Nyheter, beskriver dock det demokratiska uppdraget och varför även till synes hårda och otrevliga beslut ska genomföras. Tidningen skriver:

"Man kan urskilja en märklig, outtalad tradition i Sverige. En del tycks, uttryckligen eller underförstått, anse att lagar och regler om flyktingstatus är töjbara. Om en asylsökande uppmärksammats på ett speciellt sätt i medierna, om hen anpassat sig särskilt väl till Sverige och framstår som en ovanligt sympatisk person – då är det som att helt andra regler plötsligt ska träda in och undantag ges."

Det är onekligen lite intressant att i samma tidning ges exempel på just denna märkliga, outtalade tradition... (länken ovan)

DN avslutar ledarartikeln med orden:

"Det är nu betydligt mer som förenar Socialdemokraterna och allianspartierna i flyktingpolitiken än som skiljer dem. Vi ser bred konsensus om att situationen hösten 2015 inte bör upprepas och om vikten av att de flyktingar som får avslag verkligen lämnar landet. Det finns inga skäl att släppa på den principen. Det är inte minst en rättvisefråga."

Blåljus tycker sig ana en viss förändring jämfört med REVA-debatten. Om det är så, att 80000 människor ska lämna Sverige, enligt myndigheternas beslut, kan det nog krävas att både media och politiker håller sig till den linje som DNs ledare beskriver.

Vi tror det när vi ser det... 

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994