Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-10-04 12:10

Ett rejält nästa steg

Polisförbundets ordförande, Lena Nitz beskriver varför polisena nu måste få rejält mer betalt. Dessutom berättar förhandlingschefen Niklas Simson varför vi har anledning att se optimistiskt på framtiden. Dessutom frågor och svar om det centrala avtalet.

"En väl fungerande polis är grundläggande för allas vår trygghet. Det är vi poliser som ska komma till undsättning när något händer och det är vi som ska se till att brott utreds och kan leda till lagföring.

 

Under senare tid har tryggheten blivit naggad i kanten.

Vi är alldeles för få poliser för att klara hela vårt uppdrag. Den främsta orsaken till att poliser lämnar in brickan är den låga lönen.

 

För att minska polisbristen krävs därför höjda löner.

Nu startar Sveriges viktigaste avtalsrörelse.

De centrala parterna är överens. Förhandlingarna med Polismyndigheten kan dra igång på riktigt. I och med att vi sedan länge är överens med rikspolischefen om att polisernas löner ska höjas och myndigheten nu fått pengar av regeringen ser vi fram emot ett rejält nästa steg i uppvärderingen av polisyrket."

 

Lena Nitz, Polisförbundets ordförande


Niklas Simson beskriver sin syn på de förestående förhandlingarna:

Här svarar förhandlingschef Niklas Simson på den fråga många väntat länge på:


När kommer polislönelyftet? 

 

   

 - Jag tror att vi kan se ytterligare ett reellt steg i den frågan under höstens revision. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen vill, precis som vi, hålla ett högt tempo. Ambitionen är att vi kan vara klara med det före årsskiftet. Därefter följer förhandlingar på regionnivå och hur lång tid det tar innan medlemmarnas löner är klara vet vi inte än.

 

Vad får dig att säga det?

-          Vi får många signaler om detta. Både politiker och arbetsgivarna talar om behovet av att uppvärdera polislönerna. Det är bland annat ett resultat av Polisförbundet arbete som vi har drivit i form utav:

  • Nationell samling för polisyrket på högsta politiska nivå,
  • att regeringen fattat särskilt beslut med uppdrag till Polismyndigheten som har väldigt tydlig bäring på lönefrågan och
  • att man dessutom ger extra medel till Polismyndigheten. De får nu till och med mer än vad man själva har begärt.

 

Vilka är de viktigaste punkterna i det centrala avtalet?

 

  • Avtalet är treårigt och ger i snitt 6,5 procent i löneutrymme för hela den statliga sektorn. Vi förhandlar lön med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen och där förväntar vi oss ett tydligt steg för att uppvärdera polisernas löner över denna procentsats.
  • Att föräldralediga inte längre missgynnas i tjänstepensionsavtalet
  • Ett bättre personskadeavtal där det inte längre är karens i 14 dagar.
  • Vi har kommit överens om ramarna inför de förhandlingar som nu drar igång med Polismyndigheten.

Vad innebär avtalet för polislönerna?

  • Det vi nu ska förhandla om är bland annat om löneutrymmet för Sveriges poliser. Det finns en stor samsyn om att polisernas löner måste höjas. Vi förväntar oss ett tydligt steg för att uppvärdera polisyrket. Nu startar Sveriges viktigaste avtalsrörelse!
  • Denna månad inleds förhandlingarna med Polismyndigheten. När de är klara före årsskiftet kommer vi veta hur mycket pengar som finns i löneutrymmet. Därefter kommer de regionala förhandlingarna att ta vid.

När får Polisförbundets medlemmar besked om sina nya löner?

  • Hur lång tid den här processen kommer att ta är svårt att säga i dag.


Information från Polisförbundet

 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994