Publicerat 2020-04-14 08:40

Expressen vill införa hardshiptillägg

Blåljus berättade häromdagen om Peppe Larssons text i Kvartal, där han listar ett antal sätt att få mer erfarna poliser att fortsätta på ingripandeenheterna. Nu har Expressens ledarsida också tagit intryck av Peppes åsikter, och tidningen förordar i en ledare förbättrade anställningsvillkor för fråmst poliser i yttre tjänst genom ett "hardshiptillägg".

Expressens problembild är ganska exakt formulerad:

"Varje gång polisen omorganiseras utlovas fler synliga poliser på gatorna. Och varje gång tycks resultatet bli det rakt motsatta. Det gäller för såväl 1994 års närpolisreform som den stora omorganisationen 2015.

 

Många poliser söker sig också aktivt bort från radiobilarna och in mot skrivborden på de nationella avdelningarna. Det är inte svårt att förstå. Förutom en lugnare och tryggare arbetsmiljö på kontorstid är karriärvägarna bättre och grundlönerna högre där.

 

De så kallade ingripandepoliserna går däremot på slitsamma treskift där de jobbar varannan helg. Ersättningen för obekväm arbetstid är också låg, ett nattpass för en polis ger efter skatt inte mer än cirka 150 kronor extra."

 

Tidningen har tagit till sig Peppes beskrivning av den allt grövre brottsligheten och de allt yngre poliserna i yttre tjänst. (Något som undertecknad upplevt i decennier...)

 

Tidningen noterar att regeringen lovat en ”historisk satsning” på 10 000 fler polisanställda till 2024. Med tanke på hur många platser som står tomma på polishögskolorna anser Expressen att det målet inte är realistiskt. Men målet är också alltför trubbigt. Det är uppenbart att polisen behöver fler ingripandepoliser och fler lokalpoliser. Om det ska bli verklighet måste arbetsvillkoren bli mer attraktiva för just de grupperna.

 

"Personal i yttre tjänst måste få generösa hardship-tillägg - speciellt i utsatta områden, ingripandepoliser och utredare behöver få fler karriärmöjligheter och schemaläggningen borde bli mer flexibel. 

Staten kan inte möta den grova brottsligheten med de minst erfarna poliserna i främsta ledet."

 

Blåljus gläds åt att Expressen lyssnar på en polis som Peppe. Det har satsats försiktigt på poliser i särskilt utsatta områden, men problemen som svenska poliser möter finns på så många fler platser än dessa. Dessutom måste så klart alla poliser vara beredda att ingripa mot samma klientel, oavsett område de vistas i för tillfället. Det har också talats vackert om karriär- och utvecklingsvägar (KUV) för poliser bland annat i yttre tjänst. Just nu pågår försök med schemaläggning av poliser som är allt annat än flexibelt, och nätt och jämt möjligt att kombinera med ett normalt familjeliv.

 

Polisernas arbetstider är en balansgång mellan behov av poliser på vissa tider, nyttan av att poliser jobbar med kollegor de alls känner, och möjlighet för återhämtning och att leva ett normalt socialt liv för poliserna. Det pågår just nu förhandlingar om förändringar i villkorsavtalet för poliser, som möjligen kan komma tillrätta med några av de problem som Peppe och Expressens ledarsida lyfter.

 

För här har Expressen rätt. Vi kan inte möta den grova brottsligheten med de minst erfarna poliserna i främsta ledet.


Tommy Hansson

 

 

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994