Publicerat 2019-06-24 10:10

Extra riksdagsdebatt om gängbrott och poliskris

I morgon tisdag kl 09.00 kommer riksdagen att ha en tvåtimmarsdebatt om gängkriminalitet och vad samhället kan göra för att komma tillrätta med problemet. Det är Moderaterna som begärt debatten, och från regeringen deltar justitieminister Mikael Damberg.

Som bekant har sprängningar och skjutningar fortsatt att avlösa varandra under juni 2019. Förhoppningar om att utvecklingen vänts har hittills kommit på skam, även om en del tecken tyder på att eskaleringen av våld och annan gängkriminalitet trots allt bromsats upp.

SvD berättar om polischefer som beskriver situationen för polisen som en sjukt hög belastning. Samtidigt talar den högsta polisledningen om en "försiktigt positiv utveckling" på vissa områden.

Arbetet med att bli fler polisanställda och framför allt fler poliser till 2024 är därför högt prioriterat. Enligt SvD beräknas bristen på poliser vara stor under hela perioden fram till det årtalet, särskilt vad gäller poliser i yttre tjänst. Enligt analysen av polisverksamheten mot 2024, som gjorts av NOA, är en avgörande faktor för att nå målet med 40 000 polisanställda till 2024 fler platser på Polishögskolorna.
Blåljus gissar att vad som avses är att fylla alla befintliga platser med lämpliga blivande poliser, något som ännu inte inträffat, även om 939 personer antagits till höstens terminsstart vilket är rekordmånga för polishögskolorna. Det skulle dock finnas plats för minst ytterligare något hundratal, så trots högt söktryck har tillräckligt många inte befunnits lämpliga. Det återstår även att se hur många som infinner sig till terminsstart och som klarar av att genomföra studierna med godkänt resultat.
Så för att klara polisbristen de närmaste åren, tvingas Polismyndigheten vidta åtgärder, vilket NOA föreslår ska innebära:
  • att rekrytera civil utredningskapacitet och frigöra polisiära resurser den vägen.
  • att ”hushålla” med poliser för de tjänster där polisiär kompetens är nödvändig vid interna rekryteringar.
  • att se till att ordningsvakter på ett så bra sätt som möjligt kompletterar polisens ordningshållande och trygghetsskapande arbete.
Som bekant är den största delen av polisens ordningshållande och utryckningsberedskap redan utflyttat till lokalpolisområden. Det är också där NOA föreslår att nya polisresurser tillförs, för lokalpoliser i yttre tjänst. Det bedöms även att Gränspolisen behöver förstärkas upp för att motverka gränsöverskridande brottslighet, och kontroll av människor och varor.

Den stora nyrekryteringen i kombination med personalomsättning och pensionsavgångar bedöms innebära att 55 procent av polisens personal kommer att ha ”mindre än sex års erfarenhet” 2024 om polisen då nått det uppsatta målet att växa från 30 000 till 40 000 anställda. Det är ingen hemlighet att genomsnittsåldern är väldigt låg i Region Stockholm redan nu, särskilt i yttre tjänst.


Efter 2024 bedöms polisen kunna växa långsammare och 2029 bedöms behovet till totalt 41 246 medarbetare vid Polismyndigheten.

 

Blåljus instämmer i behovet av fler poliser. Åtgärder har vidtagits för att fler ska fullfölja polistutbildningen, vilket är utmärkt. Det blir ändå lite som att fylla på vatten i ett badkar utan propp. Eftersom alltför många poliser lämnar yrket av andra orsaker än pension - idag är det ungefär lika många som lämnar av andra orsaker som de som pensioneras. Eller som Peppe Larsson räknar: Avgångar bland poliser under 2019, 350 stycken, vilket är 23 färre än motsvarande period 2018, då 885 poliser slutade totalt på årsbasis. 53 % av avgångarna bland poliser är INTE pensionsavgångar.


Peppe fortsätter om polisernas villkor: Kollegorna som åker på bombattentat, knivskärningar, skottlossningar och diverse hotfulla dagliga uppgifter, har allt som oftast en lön understigande 30.000:-/brutto. Men bra ob- eller risktillägg tänker ni. Ob:t börjar först vid 22.00. Risktillägg finns inte.


Så det finns en del att debattera om i riksdagen!


Tommy Hansson


     
Gilla sidan:
TIPSA FRAGA


wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994