Publicerat 2019-03-28 08:50

Extrastämma i region Stockholm

Under onsdagen hölls en extrastämma i Förbundsregion Stockholm. Orsaken till stämman var att det uppstått ett behov av fyllnadsval av en ledamot till styrelsen efter Therese Johansson som återgått till tjänstesidan. Till ny ledamot valdes Tina Gustafsson från Birger Jarl (citypolisen) enhälligt enligt valberedningens förslag. Som gästtalare till stämman var regionpolischefen Ulf Johansson inbjuden, som gav en lägesbeskrivning och en framtidsförhoppning.


Nedan undertecknads anteckningar från talet. Ej exakt citerat men sammanfattat efter bästa förstånd.


Vi har ett av de hårdaste operativa lägena någonsin med alla skjutningar och grova brott, just nu 120 mord och mordförsök. Till det kommer brott i nära relation som måste prioriteras och stora mängder bedrägerier. För att inte tala om terrorhotet. Det innebär att vi måste prioritera.

 

Vi måste ändå stärka den lokala närvaron, många lokalpolisområden har för få poliser på gatan. Där måste även den brottsförebyggande verksamheten och trafikverksamheten byggas upp efterhand som det kommer fler poliser till oss. (Med början sommaren 2019)

 

Attraktiv arbetsplats, är ett tredje mål, lönefrågan är troligen viktigast i det målet. Det kommer inte att bli lika för alla, utan löneökningarna kommer att fördelas strategiskt. Karriär och utvecklingsvägarna är krångliga, och Ulf vill se kompetensutveckling som kopplas till grader och pengar. Det gäller att få till ett rimligt enkelt system. Till det kommer arbetsmiljön, medarbetarskydd och kulturfrågor, vi måste jobba tillsammans med en bra och trygg arbetsplats för alla. Lokaler är ett sista område som behöver anpassas till nya behov och fler poliser. Det måste få kosta och ses på lång sikt.

 

Vi har inte sett mycket av resursökning sedan omorganisationen 1/1 2015 hittills. Trehundra färre poliser men fyrahundra fler civilanställda har vi blivit till dags dato. 2020 kan vi vara 350 poliser fler. Och 700 fler civila än 1/1 2015. Vi måste lyckas med att rekrytera fler och få fler att återvända, då ska vi kunna bli 1500 fler poliser till 2024 i region Stockholm.

 

Idag ska vi försöka hålla en hundraprocentig polisverksamhet med en åttioprocentig personalresurs.

 

Det pågår en verksamhetsanalys nationellt som kommer att leda till ett fördelningsbeslut med riktning mot 2024. Men vi kommer att ha en polisbrist under ännu några år oavsett. Det gäller att använda den civila resursen på ett smart och klokt sätt så att den stöttar upp polisverksamheten på bästa sätt.

 

Polisbristen är vår största utmaning. Det krävs en ny lönepolicy för att ge poliser i vår region rimliga löner i förhållande till marknadskrafterna. Annars kan det sluta i tvångskommenderingar till Stockholm från övriga Sverige och det är inte önskvärt. Eftersom de nationella avdelningarna rekryterar mest från Stockholm, behöver vi få kompensation för det tappet. Antingen från polishögskolorna eller från andra regioner. 

 

Vi ägnar mycket kraft åt nyrekrytering och att behålla poliser, men vi borde nu koncentrera oss mer på dem som lämnat oss under de fyra senaste åren. Det gäller både poliser och civila som lämnat myndigheten. Vi behöver inventera deras kompetenser och hur de stämmer med våra behov. Kanske är våra nya löneöverenskommelser ett steg på vägen att vi blir mer konkurrenskraftiga.


Ulf Johansson stannade kvar en god stund och svarade på frågor och fick med sig ett antal goda råd från olika delar av verksamheten.


Efter det övergick mötet till ett förbundsregionsråd, där de deltagande fick lämna lägesrapporter och fick information om styrelsens budget och verksamhetsberättelse. Dessutom gav Andreas Strand den senaste informationen om löneöverenskommelsen och hur arbetet nu fortskrider med att hantera den regionalt.


Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994