Publicerat 2019-10-03 10:20

Fackligt arbetsplatsbesök på polisstationer gav intryck

En månad efter "Polisens Dag" då Polisförbundet hyllade polisers vardagsslit, har polisfacket gjort ytterligare nedslag i polisernas verklighet. Bland annat besöktes Citypolisen LOPO Södermalm, som blev utan munkar på Polisens Dag. Nu fick de Kanelbullar...

Under tisdagen den 1 oktober och onsdagen den 2 gjorde förbundsordförande Lena Nitz tillsammans med regionsordförande Stefan Eklund arbetsplatsbesök hos Lokalpolisområde Södermalm i Stockholm samt Grova brottsektionen i Polisområde Stockholm SYD.

 

På Södermalm möttes vi av lokala fackliga företrädare som förevisade polisstationen. I samband med rundvandringen mötte vi jour-förundersökningsledare samt utredare som beskrev sin vardag. En stor fråga var transporter och det avtal som finns med kriminalvården som inte fungerar i vardagen.

 

Utredaren vittnade om stressen och alla förtursärenden som man får ta över från andra utredningssektioner vilket innebär att de egna ärendena blir lidande.

 

Efter rundgången gick vi för att träffa ett planeringslag som hade sin planeringsdag där bland annat Jul och Nyår inkluderades. Personalen kommer att tvingas till att jobba båda helgerna viket vanligtvis brukar gå att lösa att man jobbar antingen Julen eller Nyår. Men i år är resursen så låg att ingen extra ledighet kan beviljas, vilket gjorde att stämningen inte var på topp.

 

Personalen nämnde lönefrågan och storstadsfaktorn som inte syns i lönekuvertet samt den låga personalstyrkan (resursen) kontra arbetstrycket leder till stress och press som i sin tur leder till en dålig arbetsmiljö. Förslagen var att minska arbetstiden för att orka och att fler delade på bördan.

 

Som ett tydligt exempel på hur hektisk en arbetsdag kan vara, var en före detta Södermalmskollega som flyttade ner i landet till en mindre ort. Där beskrev han att ett arbetspass på Södermalm motsvarade en veckas jobb på hans nya arbetsplats. Ett konstaterade är att omsättningen av personalen på de båda lokalpolisområdena i City är högst i landet.

 

Beträffande arbetstiderna togs tiden mellan 19-22 på vardagar upp som inte genererar varken tidskompensation eller ob-ersättning, men skapar kraftiga bekymmer i det sociala livet.

Frågor kring arbetsgivarens möjligheter till subventionerade luncher, fruktkorgar samt andra trivselhöjande faktorer som finns på många andra arbetsplatser utanför polisen togs upp, vilket borde vara en självklarhet i strävanden att bli en attraktiv arbetsgivare.

 

Vi från Polisförbundet och Förbundsområde Birger Jarl bjöd för dagen på ett stort antal bullar som uppskattades. Lena informerade om vad Polisförbundet centralt gör, som politiskt påverkan, rättshjälp, opinionsbildning och vår värnade om vår yrkesroll som är ifrågasatt. Polisförbundets röst är att tydliggöra gränsdragningen mellan oss Poliser kontra annan anställd under devisen ”vem gör vad” men inte att nedvärdera övriga polisanställda.

 

Grova Brott

På onsdagen den 2 oktober följdes mötet på Södermalm upp med ett nytt möte hos Grova vålds-sektionen i Stockholm Syd. Efter en intressant presentation av verksamheten där prioriteringar och omprioriteringar utgör vardagen för personalen som har ett högt arbetstryck, men ändå producerar ärenden med hög kvalité.

 

De framförde behovet av administrativt stöd i utredningsarbetet för att kunna koncentrera sig på den utredande delen vilket skulle skapa en bättre arbetsmiljö, och tid för reflektion och återkoppling som i dagsläget prioriteras bort.

 

Även behov av nyare datorer fördes fram där dagens organisation med centrala avdelningar har lett till en ökad tröghet att få gehör för de lokala behoven. Ett exempel var ett rum med tre arbetsplatser där man skulle lägga en dämpande heltäckande matta, men fick nej då rummet inte var tillräckligt stort.

 

Även här diskuterades frågan om vår yrkesroll att det är viktigt att slå vakt om denna, men även behovet av annan kompetens som analytiker och It-forensiker och det tidigare nämnda administrativa stödet. Personalen gav uttryck för att denna typ av arbetsplatsbesök med ”fikabordsnack” är en bra form att mötas i, dessutom uppskattade många Polisförbundets snabba medlemsundersökningar där de kan göra sin röst hörd. Vi i PF kan konstatera att svarsfrekvensen är mycket hög utifrån SCBs egen utsago och det ger oss bra argumentation i olika frågeställningar för att ge uttryck för medlemsviljan.

 

Avslutningsvis ville personalen lyfta utredningssidan och visa det man gör och sätta kriminalpolisfrågorna tydligare på dagordningen än det som är fallet idag.

 

Efter två intensiva dagar fick Lena Nitz och undertecknad många reflektioner samt synpunkter att ta med oss i den fortsatta fackliga kampen.

 

Stefan Eklund Ordförande i Region Stockholm.

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994