Publicerat 2018-09-04 12:40

FD poliser sökes för återanställning

Polisen i region Stockholm har som bekant en rejäl personalbrist. Det har talats om att det fattas tusentals poliser. Och det tar tid att utbilda så många nya poliser som skulle behövas, förhoppningen är att polisyrket ska bli så attraktivt att vi kan bli runt 7000 fler poliser till 2024 i hela Sverige.

Region Stockholm har sedan 2015, med en tydlig inriktning från regionspolischef Ulf Johansson, arbetat aktivt för att få poliser som lämnat myndigheten att återvända. Nu finns en ny möjlighet för poliser som vill återvända.

 

Redan 2016 fick HR Sthlm uppdrag att kontaktade alla poliser som hade slutat under det senaste året för en kort telefonintervju. Kort därefter gick regionen ut med ett återanställningsärende för att kunna fånga det stora intresse som telefonintervjuerna gav.

 

Många var intresserade och 8 poliser anställdes. Eftersom intresset var stort så startades ytterligare ett anställningsärende under våren 2017. Där blev utfallet 16 poliser.


Hösten 2017 beslutades att ett nationellt återanställningsärende skulle lysas. Vid detta tillfälle anställde region Stockholm 10 nya medarbetare.


Under våren 2018 har intresset varit mycket stort, berättar polisregionen. Det har kommit telefonsamtal, mail och ansökningar från poliser som undrar hur de ska göra för att få komma tillbaka.

 

Regionen går därför ut med ett nytt tillsättningsärende och hoppas på att kunna återanställa flera poliser till regionen.

 

Det hanteras som ett vanligt rekryteringsärende där de statliga anställningsreglerna om förtjänst och skicklighet samt Polismyndighetens riktlinjer för bemanning följs. Vid återanställning, beaktas löneutvecklingen på den sökta funktionen och den återvändande får motsvarande lön som den hade haft utan att lämna polismyndigheten. Normalt räknas inte den annorlunda erfarenhet som ett jobb utanför myndigheten medför som en extra merit.

 

Blåljus känner flera fd poliser, som saknar polisjobbet, trots allt, men framför allt kollegorna. Flertalet av dessa har dock ännu inte haft råd att komma tillbaka till Polismyndigheten. Förhoppningsvis blir anställningsvillkoren mer konkurrenskraftiga efter hand.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994