Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-03-10 13:10

FD Stockholmspolis: Hög tid att öppna ögonen

En kollega som valt att lämna polisen i region Stockholm, har skrivit en insändare till oss som är kvar i Regionen. Han hoppas att politikerna ser poliskrisen nu. Den märks nu när när Sveriges polistätaste region behöver resurser. Som ska tas någonannanstans. Och så det här med polislönerna. Alla poliser kan få arbeta i ett särskilt utsatt område...

 

"Som tidigare anställd inom Stockholmspolisen följer jag fortfarande troget Blåljus.nu och ser med ledsna ögon att den kriminella situationen i riket nu även drabbat huvudstaden så till grad att man känner sig nödgad att be om resursförstärkning. Utan att låta allt för pessimistisk och domedagsförespråkande måste jag nog påstå att utvecklingen inte är så förvånande. Personligen har jag en förhoppning om att skutan kan vända, men politikerna behöver vakna till och inse att Polismyndigheten måste få resurser om det skall vara möjligt. Kan det vara så att det blir lättare att öppna ögonen nu när problemen närmar sig Rosenbad?

 

Vad jag bortsett från ovan fastställt faktum reflekterar över är hur Polismyndigheten skall lösa resursförstärkningarna som efterfrågas. Inte bara var man har tänkt finna personalen. För på den ort som jag i dag tjänstgör finns det i vart fall inte någon personal över. Det är precis att verksamheten går ihop och då har man redan gjort en hel del avkall på uppgifter som allmänheten nog både förväntar sig att polisen utför, men som idag endast existerar i ett teoretiskt stadium hos diverse kommunpoliser (eller målvakter som jag brukar benämna dem).

 

Därefter infinner sig en fundering över hur resursförstärkningen skall lönesättas? Alla vi som arbetar inom polisen vet ju om att de personer som har bemyndigats med "förmånen" att arbeta i de särskilt utsatta områdena även har belönats med en löneutveckling som varit påtagligt bättre än för de som arbetar i den polisstation som råkar ligga ett par kilometer därifrån.

 

Det blir mycket tydligt att det lönesättande system som Polismyndigheten utvecklat blir orimligt när man nu troligtvis kommer att begära resurser. Resurser som kommer att plockas från orter eller stadsdelar, som i mina ögon behöver sina poliser, men som arbetsgivaren värderar avsevärt lägre (för stunden).

 

Kommer de poliser som tas i anspråk att tillfälligt justeras lönemässigt om de nu skall arbeta i de särskilt utsatta områdena? Svaret på det vet vi redan. Det kommer inte att ske.

 

Nä, åter igen har det blivit tydligt att Polismyndigheten inte kan lönesätta utvalda grupper inom polisen med anledning av var de för stunden arbetar. En sund lönesättning för samtliga poliser som oavsett var de arbetar mest troligt faktist gör det till 100%. För i slutändan är det ju arbetsgivaren som styr resurserna och var de skall vara verksamma. I de fall där arbetsgivaren tycker att man arbetar för lite så stryps tillförseln, och i de områden där poliserna anses ha för mycket att göra skjuter man till resurser i form av nystöpta aspiranter.

 

Om man sedan anser att det är särskilt farligt eller påfrestande att arbeta inom vissa områden bör detta regleras med någon typ av tillägg. Inte större del av RALS-kakan som i sin tur begränsar löneutvecklingen för den polis som råkar ha sin grundplacering en tunnelbanestation längre bort.

 

Med varma hälsningar till alla Stockholmskollegor

 

- Carl

fd. Norrmalmsjouren

fd. Tyresö närpolis

fd. Spanare ungdomsroteln

fd. Ordningspolis Södertälje"

 

Blåljus tackar för hälsningen från kollegan Carl. Vi brukar trots vårt Stockholmsperspektiv påpeka att det behövs poliser på avsevärt fler orter än de 14 som anses särskilt utsatta just idag. Den beräkningen gjordes för övrigt år 2015, och pekade ut 15 av de 55 värst utsatta områdena som särskilt utsatta. På något outgrundligt sätt krymte antalet särskilt utsatta områden som det skulle satsas på - och vi har svårt att tro att det skulle bero på att det uppstått lugn och ordning eller att poliserna blivit tillräckligt många. Med det sagt, medborgarna känner oro, även i glesbygd där multikriminella nätverk kan köpa fastigheter för en spottstyver och bygga upp ett alternativsamhälle. Som hotar de närboendes trygghet och ägodelar. Kanske även i grannländerna, som har ungefär lika gles polisbemanning på landsbygden som Sverige har...

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994