Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-07-13 10:10

Felräkningspoliser

SVT Stockholm haft ett reportage om att poliserna minskar i Stockholm, med en om dagen, medan befokningen växer kraftigt. Det följdes upp med att en polis beskrev varför han lämnar yrket. Blåljus berättade om innehållet i reportagen. SVTs reportage har fått Polismyndigheten att gå ut med två tillrättalägganden.

I det första beskriver biträdande regionchef Pia Sjunnegård Dahlbom vad som görs för att komma tillrätta med polisflykten, hon noterar att personalen är vår viktigaste resurs, om det råder inga tvivel. Hon berättar även att alla poliser som slutar får frågan om varför, för att se vad som kan minska avhoppen eller få fler att komma tillbaka.

Det konstateras även i artikeln att ingångslönerna för poliser har höjts (2014), att det har satsats på de med sex års tjänst och att de som jobbar i särskilt utsatta områden har fått en särskild lönesatsning. Det konstateras dock, att mer behöver göras och att diskussioner pågår med Polisförbundet om det. (Blåljus kan ana att Polisförbundet inte kommer att vara ovilliga till några löneökningar.)

Dagen efter har polismyndigheten i en uppföjande artikel räknat antalet poliser totalt i Stockholm och antalet årsarbetskrafter. Då talar det mesta för att SVT kan ha jämfört äpplen med päron. Eller totalt antal poliser 2015 med årsarbetskrafter 2017. Och då blir antalet färre poliser större än i verkligheten.

Någon specifikation av hur antalet poliser i yttre tjänst förändrats finns inte med i polisens artikel. Så här räknar polismyndigheten i region Stockhlm.

"Det tycks som att en sammanblandning av begreppen anställda och årsarbetskrafter gjorts i nyhetsrapporteringen varpå siffran blivit missvisande hög.

Statistiken är hämtad ur Polisens personalsystem Palasso."

 

Antal anställda poliser Stockholms län

 

Period Antal anställda poliser
Maj 2015 5145
Maj 2016 5032
Maj 2017 4902

  

Årsarbetskrafter Stockholms län:

 

Period Antal anställda poliser
Maj 2015 4418
Maj 2016 4411
Maj 2017 4339

(Blåljus har förtydligat att siffrorna handlar om poliser)

Några exakta siffror om antalet poliser i yttre tjänst, finns inte med i polisens artiklar. Det kommenteras heller inget om befolkningsökningen i länet eller antalet grova brott som måste utredas. Så, oavsett att minskningen av totala antalet poliser i länet är mindre än i SVTs artikel, har dessa poliser sannolikt fått avsevärt mer att göra.

SVT har nu korrigerat sin artikel, om att en polis om dagen slutar i Stockholmsregionen. Den rätta siffran är en polis var tredje dag, enligt SVT.

Tommy Hansson


 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994