Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-03-08 17:40

Fler akademiker eller fler poliser

Som bekant har SACO/Jusek argumenterat på DN debatt om att polismyndigheten borde anställa fler akademiska specialister, vilket skulle kunna få utredande poliser att dra på sig uniformen och börja patrullera gatorna. Polisförbundet svarade med att det behövs civilt stöd till poliserna, för att poliserna ska bli effektivare.

Nu får Polisförbundet sista ordet på DN debatt,
noterar att välutbildade poliser inte står i motsatsställning till civila specialister, men att den erfarenhet och kunskap som en polis har fått genom praktiskt polisarbete är ovärderlig för både det brottsförebyggande arbetet och utredningsverksamheten.

Polisförbundet avslutar sin debattartikel med orden:

"Att Jusek och Saco-S bedriver en linje som förminskar polisens yrkesroll leder till ett felaktigt revirtänkande.

Att akademisk utbildning ska vara förbehållen de civila inom Polismyndigheten är inte bara omodernt. Motståndet mot att poliser ska få en högskoleexamen är också kontraproduktivt för hela verksamheten. Polisutbildningen måste anpassas efter den alltmer komplexa brottsligheten.

 

Vårt förslag på DN Debatt om en polisstödsreform är ett förslag i en större helhet där vi söker sätt att nyttja de begränsade resurserna optimalt. Varje timme vi kan frigöra så att poliser kan arbeta med kärnverksamheten, det vill säga att ingripa mot och förebygga brott, är en vinst.

 

I stället för att leta konflikter måste vi tillsammans hitta lösningar som gör att tryggheten i samhället ökar och polisens resultat förbättras. Det vinner poliser, civilanställda och hela samhället på."

 

Läs hela artikeln på DN.

 

Tommy Hansson

 

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994