Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-02-13 09:40

Fördelar och nackdelar vid växling Kåpan Extra till lön

Det finns pensionsexperter som beskriver delarna i pensionssystemet som en djungel. Polisfacket försöker sprida upplysning i hur våra medlemmar ska ta sig fram i denna djungel och få bästa utfall. Dock har vi upptäckt att vi har dragit en felaktig slutsats i våra tidigare informationer, som vi vill rätta till.

I vår tidning POLISEN (s17) har vi beskrivit en konsekvens som delpensionärer upptäckt när de växlat Kåpan Extra till lön. Som bekant, påverkas ju inte avsättningen till tjänstepension av att tjänstemannen tar ut delpension. Det avsätts 100%, av grundlönen före avdrag bla till Kåpan Extra.

Således avsätts 100% av grundlönen till Kåpan Extra, även för en deltidspensionär som fått 80% tjänstgöring med 20% avkortning för delpension.

Men: Arbetsgivarens hantering innebär är att om man väljer att ta ut Kåpan Extra i lön i stället för pension, skulle deltidspensionären endast få ut 80% av det avsatta beloppet. Poliser som drabbats känner sig så klart bestulna på mellanskillnaden.

Polisförbundet nationellt har fått frågan till sig och har utrett detaljerna i pensionsavtalet och om Polismyndigheten har rätt att göra på detta sätt.

Och nu har svaret kommit från Polisförbundet;

"Det har framkommit frågor runt den omvända löneväxlingen med Kåpan Extra för polismyndigheten och nedan följer ett förtydligande.

 

När man växlar Kåpan Extra tillbaka till lön gör man en rak omvänd löneväxling.

Den 4,6% avsättningen till Kåpan Extra omvandlas i stället till pengar som läggs på den individuella lönen. Detta ligger sedan till grund för rörliga tillägg som exempelvis övertid och även för pensionsavsättningar i PA 16.

 

Följaktligen innebär detta att vid frånvaro (sjukdom, FL, delpension etc.) räknas avdragen utifrån den nya individuella lönen. Ersättningen för frånvaron kan betalas ut från annan myndighet (försäkringskassan, SPV etc.) vilket medför att värdet av 4,6% blir något reducerat i förhållande till ersättningar från Försäkringskassan (ca 80%), SPV (60%) etc.

 

Sedan den 1 januari 2018 har Polismyndigheten slagit samman de båda lönearterna på lönespecifikationen, men enligt avtalet ska dom ses som separata poster. Lönesättningen ska utgå utifrån den individuella lönen som man hade innan den omvända löneväxlingen."


Blåljus har tidigare i våra informationer till medlemmar varit av uppfattningen att löneväxlingen från Kåpan Extra inte skulle påverkas av delpensionering. Det var således felaktigt!


Det är dock fortfarande enligt vår mening förmånligt att växla Kåpan Extra till lön de sista fem åren före pensionering (eller före 65 år) vid en pensionsgrundande lön överstigande 7,5 ibb, dvs ca 38500:- (Räknas på ibb året före pension, som jämförs med snittet av årsinkomsterna de sista fem...)


Men, om man har delpension blir det aningen sämre, enligt följande uträkning:


Kåpan Extra = ca 2000:- per månad. Vid uttag de sista fem åren ger det ca 1200:- i höjd förmånsbestämd pension i lönelägen över 7,5 ibb.


Men; har du 80% delpension blir Kåpan Extra minskat med den procentsatsen, vilket innebär att lönen bara blir 80% av 2000:-  =ca 1600:-


På lönebeskedet reduceras Kåpan Extra med 20%, men du får tillbaka 12% av SPV i delpensionsersättning. Så du förlorar 8% (160:-) av det löneväxlade beloppet före skatt.


Vi beklagar att vi lämnat information som visat sig inte stämma i alla detaljer, men hoppas att berörda nu kan fatta informerade beslut. Nämnas kan att vi kollationerat uppgifterna med SPV och PAC och ingen av de vi talat med där har menat att arbetsgivaren gör fel vid denna hantering.


Vi tackar alla uppmärksamma medlemmar som satt oss på spåret för att utreda denna fråga.


Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994