Publicerat 2020-07-18 20:20

Forskare förordar färre poliser i Sverige

Blåljus har sedan länge noterat att när brottsoffer eller andra som engagerat sig för trygghetsfrågor efterfrågat fler poliser eller hårdare straff, har det nästan alltid funnits någon som hävdat att forskningen kommit fram till att sådana åtgärder inte fungerar eller är kontraproduktiva. Det är ju lätt att anta att forskning sker utan förutfattade meningar och har det allmännas bästa för ögonen.

Men ändå har vi på Blåljus någon gång funderat över vilken verklighetsförankring en del av akademins spjutspetsar besitter. Den 18 juli 2020 skriver två disputerade doktorer från Lunds Universitet en debattartikel i Sydsvenskan, som möjligen avgör den frågan.

Den ena debattören är filosofie doktor och biträdande lektor vid rättssociologiska institutionen och den andre är juris doktor i folkrätt och forskare vid rättssociologiska institutionen. Tillsammans har de gjort vissa konklusioner, som väckt en del reaktioner på sociala media. De skriver inte om den närmast epidemiska pyromanin som pågår lokalt i just Lund, de har en helt annan agenda.
 
De utgår i sin artikel från förhållandena i USA, med polisingripandet mot George Floyd och BLM reaktionerna på det. Slutsatsen de drar för Sveriges del, med hänvisning till operation Rimfrost, är att Sveriges   polis måste reduceras, och att dess systematiskt rasistiska arbete och teknologi stoppas. För att komma till den slutsatsen, finner forskarna att datoriserad ansiktsigenkänning bygger på rasistiska parametrar, samt att svensk polis tydligen testat sådan teknik. Detta kopplas till att ett åldersstiget register över romska personer i Sverige avslöjades 2013, samt att ett fåtal poliser uttalat sig negativt på ett internt forum om BLM-demonstrationer i Sverige.
 
De anser att politikers och myndigheters brist på intresse för att hålla polisen ansvarig för dess strukturella rasism och kontinuerliga användning av metoder och teknologi som är problematiska i relation till ”ras” är allvarlig.
 
Forskarna noterar även att trots mängder av gripanden, narkotikabeslag och vapenbeslag i operation Rimfrost, har antalet skjutningar ökat i Sverige. Däremot görs ingen analys av hur utvecklingen av skjutningarna hade varit utan dessa insatser. Enligt deras analys, var måltavlan för insaterna utstta områden. Andra hade kunnat tro att måltavlan var kriminella individer och nätverk.
 
"Genom att rikta om polisens blick går det att synliggöra den systematiska rasism som blir följden av polisens nuvarande kontrollteknologier. När sågs senast hundratals poliser i Limhamn, Västra Hamnen eller där Swedbanks chefer bor?"
 
Slutsatsen de båda forskarna drar, är att riksdag och regering därför måste omfördela anslagen till polisen – lösningen är färre poliser, inte flera. I stället för poliser förordar de båda akademiskt meriterade forskarna, att använda polisens resurser till en omfördelning som kan användas till lokala initiativ, till exempel där invånare själva medlar i konflikter. (Kanske är det redan så på sina håll) De påstår att bara minimala problem i samhället behöver lösas med hjälp av en våldsmakt och att största delen av polisen därför kan skalas bort. Alternativet till dagens rasistiska polisarbete är alltså att nedmontera polisen, skriver de.

Blåljus vill betona, att vi inte drar några långtgående slutsatser beträffande vikten av akademisk forskning kring polisfrågor eller brott och straff med anledning av denna debattartikel. Däremot ser vi den som ett tecken på hur viktigt det är att forskning sker med ett verklighetsnära perspektiv och utgår från olika hypoteser. Och hur viktigt det är att politiker i beslutande positioner väljer vilka röster och vilken forskning de lyssnar på.

På Twitter har vi noterat några kommentarer till debattartikeln ovan, exempelvis från en åklagare som skriver på Twitter: "Hade inte debattörerna undertecknat med att de är forskare hade jag tagit tankehaveriet i debattartikeln i Sydsvenskan som en episk trollning av hela rättsväsendet, nu är jag mest bedrövad, i synnerhet när jag arbetar främst med relations- och sexualbrott."

En advokat skriver: "Inte ens jag som advokat tycker att detta resonemang är rimligt. En väl fungerande och närvarande polis behövs. Att det finns rötägg bland bl a poliser, forskare och advokater innebär inte att en hel yrkeskår ska bort."

Politikern (m) Hanif Bali skriver: "Att kritisera polisen för rasism för att de har mer närvaro i Rosengård än bland Limhamns direktörsvillor är ju motsvarigheten till att kritisera brandkåren för att de släcker fler bilbränder i Rinkeby än Djursholm."

Miljöpartisten och fritäkaren Nils Karlsson, som twittrar under namnet FilosofenNils skriver:
"Nu behöver man såklart inte göra något av det men om ni var tvungna att nedmontera något skulle ni då välja Polisen eller Rättssociologiska institutionen i Lund?"

Slutligen, noterar vi att justitieminister Morgan Johansson, (s) har läst artikeln och skriver:

"Årets mest verklighetsfrånvända debattinlägg. Det är snarare tvärtom. De som bor i de utsatta områdena är hjärtligt trötta på att en liten grupp kriminella tror att de äger stadsdelen, och de välkomnar när polisen sätter hårt mot hårt mot gängen. Och påståendet att polisens arbete mot gängkriminaliteten är ”systematiskt rasistiskt” är förstås helt gripet ur luften. Alla har rätt att leva i trygghet, oavsett hudfärg eller var man bor. Det är det som polisen arbetar för, dygnet runt, överallt."

Blåljus gläds, likt Johan Forssell, (m) som skriver: "Att döma av reaktionerna finns det glädjande nog ett starkt stöd för svensk polis och det viktiga arbete de utför." åt att det verkar finnas en bred uppslutning kring att svensk polis behöver förstärkas. Vi läser även i KvP att den ena av författarna till debattartikeln mött mycket hat med anledning av artikeln. Det tar Blåljus kraftigt avstånd från, dumheter ska bemötas med argument, även om det är svårt att försvara sig mot svepande anklagelser om rasism.

Tommy HanssonGilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994