Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-06-25 10:20

Förtjänst och skicklighet

Hur polisen leds, hänger faktiskt ihop med våra grundlagar. I myndigheter skall det enligt grundlagen inte råda nepotism eller korruption, vilket framgår av bland annat 12 kap 5§ 2 st i Regeringsformen. Polismyndigheten har enligt en debattör kanske inte alltid förhållit sig slaviskt till det regelverket.

Det är polisinspektören Marcus Leijon vid Göteborgspolisen som skriver en debattartikel i Aftonbladet.

Marcus berättar bland annat vilket besked han fick när han sökte en tjänst vid polisens omorganisation av sin chef: ”Du har väldigt mycket kunskap, ett enormt driv och engagemang. Det skrämmer mig. Därför får du ingen tjänst.”
 
Givet att citatet är korrekt är det så klart högst upprörande, och möjligen inte ens lagligt. Marcus beskriver även ett annat fall där en högst drivande och kompetent, men kanske inte följsam polis blivit förbigången, han nämner Professorn vid Oslo Universitet, Stefan Holgersson. Dessutom citerar han docenten Micael Björk som i sin bok "Den stora polisreformen" skrev: ”Svensk polis kan i dag inte göra mycket annat än att ställa till rätta det som trasats sönder. Inte i samhället, utan i den egna organisationen.”

 
Marcus slutsats blir att rikspolischef Anders Thornberg har en stor uppgift framför sig:
 
-Att bryta Polismyndighetens destruktiva chefskultur! Med anledning av vänskapsrekryteringarna i initialskedet av den nya Polismyndigheten borde du förslagsvis inte tillåta att chefsförordnanden som löper ut förlängs. Du borde tillsätta objektiva rekryteringar där fokus ligger på förtjänst och skicklighet. Vidare bör underpresterande och olämpliga chefer, på alla nivåer, inte vara aktuella för några nya tjänster inom Polismyndigheten.
 
Blåljus håller med om att tillsättningen av chefstjänster inom polismyndigheten borde ses över. Bland annat är det ett oskick att det funnits en ovilja att ta med de fackliga organisationerna tidigt i rekryteringsprocessen, eller att tillsätta tjänster genom omplaceringar, för att runda hela det reguljära rekryteringsförfarandet. Det har ju som bekant rent av lett till att Polismyndigheten fått svara inför Arbetsdomstolen. Men oavsett domstolens utslag, skulle väl mycket vara vunnet om målsättningen snarare vore rätt person på rätt funktion, med hänsyn taget till förtjänst och skicklighet, än mer personliga preferenser...
 
Tommy Hansson
  
Gilla sidan: