Publicerat 2019-10-08 10:00

Förtroendet för Polisen ökar trots att fler utsätts för brott

Brå har nu släppt sin nya NTU-rapport, som bygger på egenrapporterade data från befolkningen. Många brott ökar, bland annat olaga hot. Vissa grupper är mycket mer utsatta för sexualbrott än andra, och samma grupp kvinnor ändrar sitt beteende för att undvika risker.

Brå sammanfattar rapporten:
 

Fler uppger att de har stort förtroende för polisen trots att den självrapporterade utsattheten för brott mot enskild person har ökat. Detta gäller särskilt hot, som är den brottstyp flest uppger att de utsatts för. Nästan varannan ung kvinna uppger att de tagit en annan väg på grund av oro för brott. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brå publicerar idag.

 

Mellan 2017 och 2019 har förtroendet för polisen ökat från 42 till 52 procent. Förtroendet låg förhållandevis stabilt fram till 2017 då det minskade något, men under 2018-2019 har förtroendet ökat igen. Dessutom har polisen det högsta förtroendet bland rättsväsendets myndigheter. 


 

– Det är positivt att förtroendet för polisen ökar, och även förtroendet för resterande myndigheter som vi frågar om, har ökat igen efter en minskning 2017, säger Maria Molin, projektledare, Brå.

 

Den självrapporterade utsattheten har ökat för alla brott mot enskild person jämfört med 2017, utom fickstöld och sexualbrott. Hot är den brottstyp som flest uppger att de har utsatts för (9,1 %) under 2018, och det är en tydligt uppåtgående trend de senaste fyra åren.

 

Det är stora skillnader i utsatthet för brott mellan män och kvinnor samt i olika åldersgrupper. Män 16-19 år uppger i störst utsträckning att de utsattes för misshandel, (11,7 %) under 2018, medan kvinnor i åldern 20-24 år är den grupp som i störst utsträckning uppger att de utsattes för sexualbrott (34,4 %).

 

Även sett till otrygghet och oro är det stora skillnader. Nästan varannan ung kvinna (45 %) i åldern 20-24 år har, mycket eller ganska ofta, tagit en annan väg på grund av oro för brott, vilket kan jämföras med 14 procent av männen i motsvarande åldersgrupp.

 

– Att tillvaron begränsas är en allvarlig konsekvens av oro för att utsättas för brott som främst drabbar de enskilda kvinnorna, men i förlängningen är det ett problem för oss alla, om målet är att vi ska ha ett jämställt samhälle, säger Sofie Lifvin, utredare, Brå.

 

Polisförbundets ordförande, Lena Nitz ser positiva delar och andra delar som är sämre för polisen i rapporten, och säger:

 

–Ett högt förtroende är en förutsättning för att polisen ska kunna göra ett bra jobb. Det är därför mycket glädjande att förtroendet har ökat.

 

– Möjligheten att kunna röra sig fritt i samhället utan att känna oro för att utsättas för brott är ett mått på ett samhälles välfärd. Det är därför oroande att nästan varannan ung kvinna har tagit en annan väg på grund av oro. Det är tydlig en signal vi måste ta på allvar, fortsätter Lena Nitz.

 

– Att fler uppger att de har utsatts för brott är också mycket oroande. Ska vi på allvar vända den utvecklingen krävs att hela samhället mobiliserar i det brottsförebyggande arbetet, avslutar Lena Nitz.

 

Blåljus kan bara hålla med. När Brå berättar att en tredjedel av kvinnor i åldern 20-24 utsätts för sexualbrott, är det värt att hålla i minnet att undersökningen omfattar endast året 2018. Så risken för en enskild kvinna att under perioden mellan 20-24 år (fem år) bli utsatt för sexualbrott är rejält mycket större än de i undersökningen angivna 34,4 procenten.

 

Det måste vi ta på allra största allvar!


Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994