Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-10-27 13:20

Från förändring till förbättring

Regionchefen i Väst Klas Friberg har skrivit ned en del av vad som han lyfte fram på ledningsmötet i regionen. Vi publicerar informationen som andas optimism med förhoppningen att Klas får rätt i alla delar! Det är mycket som känns igen både från en Stockholmshorisont, och säkert från andra landsändar!

 

”Inledningsvis kan det vara bra att känna till att vi står på en stark plattform i region Väst. Vi behöver inte lägga kraft på att bygga organisationen eller på några kortsiktiga ekonomiska problem just nu. Det är tack vare er chefer, medarbetare, arbetstagar- och skyddsorganisationer som vi har kommit så här långt. Vi kan nu arbeta för att skapa goda relationer och att sätta laget före jaget. Det är det som ger arbetsglädje och i sin tur kraft åt verksamheten.
De punkter jag talade om var:

 

Reformarbetet

Viljan hos uppdragsgivarna är att vi ska komma närmare medborgarna. Vi ska ha mer resurser längre ut och ge mer makt till LPO-cheferna som ska styra enligt de direktiv som finns. Hur har vi då lyckats? I Väst har vi genomfört 90 procent av alla de beslut som Tomas Rolén fattade i Genomförandekommittén. Den nationella genomförandregraden ligger på 70 procent. Vad gäller innehåll och kvalitet återstår dock en del arbete.

Vi har en bra grund att stå på, även om vi fortfarande har en del kvar att göra. Vi har inte kunnat växa lika mycket som vi hade trott, bland annat eftersom vi har haft fler avhopp och fler som har gått i pension än vad vi hade räknat med. Pengarna har inte räckt till att rekrytera de medarbetare vi skulle ha behövt.


Påverkansfrågor

Operativt har vi sett ökad gängkriminalitet och ett ökat tryck i våra utsatta områden. Vi har haft tre medarbetare som har dött i tjänsten under perioden. Sådant tar hårt på oss alla. Vi har haft en terrorsituation i Europa som har påverkat svensk polis kraftigt. Nu är Aurora formellt avslutad och den operativa delen kring NMR-demonstrationen den 30 september. Vi har ett fortsatt utredningsarbete i lagföringsdelen efter NMR och vi har EU-mötet kvar att klara av. Jag är dock full av tillförsikt – vi ska hantera båda delarna på ett bra sätt.

 

Det dagliga arbetet med att uppvärdera arbetsvillkoren och våra polisanställdas löner har varit en tung och viktig post. Det har skett mycket, men det har ändå varit för lite. Nu ser det annorlunda ut, regeringen har gett oss mer pengar och varit tydlig med att vi ska satsa på arbetsvillkor. Det finns redan beslut om att höja genomsnittsingångslönerna i ett första skede och på att satsa 50 miljoner kronor för att förbättra arbetsvillkoren och jobba mot hot och våld mot polisanställda. Vi har fått en inriktning som gör det möjligt för oss att bli 10 000 fler anställda fram mot 2024.


Styrmodellen

Vi går från kontroll till tillit och vi sätter medborgaren och medarbetaren i fokus. Vi har en lång väg att vandra för att få riktig effekt av perspektivskiftet, men jag vet att vi är på rätt väg. Det är medborgaren och medarbetaren som sitter inne på de verkliga kunskaperna om hur vardagen ska bli bättre i det lokala. Det är chefernas uppgift att ta vara på medarbetarnas kraft och kompetens. Det gör vi genom de verktyg som redan finns på plats: aktivitetsplanering, utvecklingssamtal, arbetsplatsmöten, lönesamtal och lönesättande samtal.

 

Uppdragsgivarens förväntningar

Vi förväntas minska brottsligheten och öka tryggheten. För att klara av det uppdraget får vi pengar till att anställa fler. Vi ska skapa fler polishögskolor och vi ska se till att säkerställa resurser till LPO, förbättra utredningsverksamheten och fokusera på de utsatta områdena i högre grad.

 

2024

Vi arbetar inför år 2024 med tre huvudspår. De handlar om hur vi ska fylla basplattformarna, hur vi ska tillvarata det som regeringen har sagt om medarbetarnas arbetsvillkor och löner samt hur polisens verksamhet ska bedrivas och vilka kompetenser som behövs i relation till hur omvärlden ser ut med inriktning mot 2024.

 

Från förändring till förbättring

Nu finns strukturen. Vi behöver inte längre prata om förändring utan istället om förbättring. Vi kan äntligen prata om relationer, metoder och motivation. Vi ska inte prata om vad de 10000 nyanställda ska göra, utan vi ska prata om vad vi alla 40000 polisanställda – ska göra år 2024.

 

Det är en angenäm uppgift.”


Klas Friberg

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994