Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-07-09 09:20

Fridolin i Almedalen

På lördagskvällen var det Miljöpartiet och Gustaf Fridolins tur att äntra Almedalsscenen. Scenen var bland annat prydd med regnbågsfärger. Fridolin höll sig till lektionsformatet, och talade längst av alla partiledare hittills, 40 minuter, så det kunde finnas plats för polisfrågor. 

 

Talet berättade om internationella, Gotländska och Svenska innovationer på miljöområdet. Sverige anses som ett föredöme på området och Miljöpartiet är och vill vara pådrivande. Utvecklingen går mot miljövänligare system, vilket leder till en modernare värld med mindre global uppvärmning. Drygt halva talet handlade om miljön, så där skilde han ut sig från övriga partier hittills. Mot den miljöpartistiska politiken ställde han de borgerliga och SD, som säger nej... Miljöpolitik är en fight. Den gör Sverige till världens modernaste land.

 

Fridolin talade mot segregation i Sverige, och menade som jag uppfattade det att den uppstått som en konsekvens av en samhällsplanering som bygger på bilar som transportmedel. En femtiotalsmodell enligt honom. Han vill se färre bilar och fler cyklar. Han gläds även åt att Östersund byggt 6,5 km expresscykelvägar. Dessutom vill han skattebefria att arbetsgivaren förser anställda med cyklar. 

 

Fridolin talade om trygghet också. Han vill att barn ska vara tryggare i våra städer, så att barn vågar cykla till skolan. Man ska vara trygg på offentliga platser, och kommunikationer. Otryggheten på torg, kommunikationsmedel och i joggingspår, kan byggas bort med feministisk stadsplanering, menar han. Han talade om Ringmuren runt Visby som ett negativt exempel, men nämnde inte trängselskatter.

 

Mot slutet av talet ägnades den största tiden åt skolan, som behöver bli bättre, jämlikare och få större resurser.  

 

Fridolin talade om polisens rapport om utsatta områden. Det handlar om en strid om det offentliga rummet. Det innebär konflikter som bland annat drabbar butiksägare och hur det ser ut på Torget. Barn lockas att bli kurirer till tungt kriminella. De går med knark eller vapen över gårdarna. Vi måste både förebygga och bekämpa brotten, och det ska börja i skolan. De vuxna yrkeskriminella, måste plockas bort från gatan. Men vi måste bygga samhällets grundfundament starkare för att polisens ansträngningar skall ge resultat. Ingen får vara dömd på förhand, beroende på vilket hem han kommer ifrån. 

 

Så talade Fridolin om de resurser, som behövs för att komma tillrätta med detta. Staten går in i skolan, fler anställda, kompetensutveckling och stärkt ledarskap, byggs ut, jämlikhetspengar tillförs, samt sex miljarder ytterligare till skolan. Skolan ska även arbeta mot och upptäcka hedersförtryck. Då ska skolan samverka med socialtjäst och polis. Samtycket ska så klart vara en självklarhet för sex, och miljöpartiet har fått igenom en samtyckeslag.

 

Blåljus har en annan bild av hur otrygghet och brottslighet kan och måste bekämpas. De sexuella övergreppen fortsätter under ungdomsfestivaler. Under natten genomfördes tre våldtäkter bara i Värmland. En av dem var en gruppvåldtäkt. De brottsutsatta kvinnorna hade sannolikt inte varit betjänta av en samtyckeslag. 20000 tyska poliser försökte skydda världsledarnas möte i Hamburg. 200 poliser skadades. Dagen innan Fridolins tal, sköts en man av två unga personer i Herrgården i Rosengård, mitt på blanka eftermiddagen. Just innan talet, knivskars en man svårt i Botkyrka. Under talet sköts en man i Södertälje med tolv skott. Tre män i Bergsjön sköts straxt efter talet. I Almedalen fanns det emellertid gott om poliser...

 

Politik är prioriteringar och prioriteringar gör skillnad, påpekade Fridolin riktigt i talet. Kanske skulle 12-åringars och kvinnors trygghet öka med ökade resurser till polisen?

 

Den som vill veta mer om vad Miljöpartiet vill med polis och rättsväsende kan läsa här.

 

Tommy Hansson 

Fotnot: Det är Blåljus ambition att följa den politiska debatten i Almedalen i år som vi gjort under tidigare år. I första hand vill vi skriva om vilka polisfrågor de olika partierna lyfter. De politiska analyser som kommer på köpet är inte nödvändigtvis Polisförbundets, utan snarare mina egna reflektioner. TH.
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994