Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-10-05 13:50

Glädjande omprövning av Brottsoffermyndigheten

Två poliser som begärt brottsofferersättning, sedan de hotats av en man med skjutvapen, och tvingats skjuta mannen för att freda sig, blev den 14 juni 2016 nekade brottsskadeersättning av Brottsoffermyndigheten. Sedan poliserna överklagat, med rättslig hjälp av Polisförbundet, har Brottsoffermyndigheten omprövat sitt beslut och tillerkänt dem ersättning med 100 000:- vardera.

Bakgrunden var en man som tog med sig ett skjutvapen och sökte upp en kvinna på ett Café i bostadsområdet Kronan i Luleå. Inne på fiket blev det bråk, det avlossades ett skott, och polis kallades till platsen. På väg fram mötte poliserna gärningsmannen i en bil, varvid gm försökte köra på den ene polisen. Därefter riktade gm vapnet mot poliserna som tvingade avge verkanseld mot gm, som träffades och fick livräddande vård av poliserna, och därefter transport till sjukhus.

Mannen dömdes senare i tingsrätten till 8 års fängelse och en halv miljon kronor i skadestånd till en mängd målsägare.

I det omprövade beslutet, skriver Brottsoffermyndigheten att det i och för sig ingår i polisers uppgifter att ingripa mot exempevis våldsamma personer. Polismän i tjänsten är särskilt utsatta för risker att mötas med hot och våld. Lagstiftaren har på olika sätt tagit hänsyn till detta t ex vid utformningen av polisens befogenheter och om våld och hot mot tjänsteman. Ersättning för kränkning kan inte utgå vid varje våldshandling utan någon undre gräns måste gälla. En polisman måste vara beredd att mötas med ett visst våld och ha en högre mental beredskap inför detta än andra.  När den nämnda gränsen har passerats, saknas dock anledning att generellt utdöma lägre ersättning till en polisman än till ett annat brottsoffer. En prövning måste ske av omständigheterna i varje enskilt fall, med utgångspunkt i att polismannen inte varit skyldig att tåla det inträffade.

Det försök till mord som [polisen] utsatts för har gått utöver den nyss nämnda gränsen för vad en polis i tjänst ska vara beredd att tåla. Ersättning för kränkning skall därför utgå. Ersättning lämnas med det begärda beloppet om 100 000 kr.

Blåljus gläds åt det ändrade beslutet och önskar att det är ett tecken på en något mer generös praxis än tidigare mot poliser. Bra jobbat av advokat Camilla Lind, från Försvarsadvokaterna som företrädde polisena. Det är oerhört viktigt att poliser kan få det bästa juridiska biträdet, vilket är ett av Polisförbundets viktigaste uppgifter.

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994