Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-04-19 14:40

Godbitar ur het riksdagsdebatt

Det kan ha varit så, att en del poliser inte hann med att se hela debatten från i tisdags i riksdagen som handlade om hur vi ska få fram fler poliser. Blåljus har ju beskrivit problematiken genom åren, och så sent som idag lyft (med region Bergslagens bistånd) aspirantlönerna. Men nu bjuder vi på några fritt valda godbitar ur debatten.

Urvalet av citat är mina egna och subjektiva. En del är roliga, en del talande och en del säger något annat. Det går bra att välja egna citat här för den hugade.

Tomas Tobé inledde debatten, det var ju Moderaterna  som påkallat den. Han sade bland annat:

"Sverige har nu den lägsta polistätheten på över tio år. År 2017 hade vi över 300 skjutningar och mer än 7 000 anmälda våldtäkter. Utöver det har utländska stöldligor nu en verksamhet som innebär att de står för en majoritet av alla inbrott över hela landet.

Denna utveckling måste vändas,

och det kräver att vi erkänner att Sverige har en poliskris. Det är därför vi moderater har begärt denna aktuella debatt.

 

Närmare 500 nya polisaspiranter gjorde i går sin första dag på jobbet som samhällets yttersta garant för vår trygghet. Till dem vill jag säga: Tack för att ni har valt polisyrket, och varmt lycka till! Varenda en av er kommer att behövas, och ni behöver fler kollegor - inte färre."

 

Morgan Johansson (s) fortsatte bland annat med orden:

"Vi har fördubblat polisutbildningen. Vi utbildar nu dubbelt så många poliser som Moderaterna gjorde under sin tid. Vi har skalat upp Rekryteringsmyndigheten, så att den nu kan testa alla som är behöriga och som söker till polisutbildningen. Det har i den delen varit väldigt mycket att reparera sedan de borgerliga åren.

Vi ser också resultaten.

Tomas Tobé nämnde alldeles nyss att 461 nyutbildade poliser i går gick ut på sin aspiranttjänstgöring - 461. Om ett halvår kommer det att gå ut ytterligare 600 poliser på samma sätt. Nästa år kommer det ytterligare 1 300 poliser - det är den största kullen på nästan tio år som går ut utbildningen."

 

Adam Martinen (SD) sade bland annat:

"En kraftig invandring
var enligt samtliga partier utom Sverigedemokraterna bara för några år sedan att betrakta som en stor samhällsvinst. Sverige fick därefter också en väldigt stor invandring. Vinsten uteblev dock och förvandlades på kort tid till risk för samhällskollaps, och helt plötsligt förstod de flesta partier att vi behövde gränskontroller för att reglera migrationen.

Detta kom att ställa högre krav på polisen än vad ni andra hade räknat med."


Adam anklagade även allianspartierna för att inte ta strid för sina förslag genom att tillsammans med SD driva igenom en annan polispolitik än regeringens.


"Jag tycker också att denna debatt har varit klargörande på många sätt. Den kanske största konflikten handlar om den riktade lönesatsningen, och här tycker jag att allianspartierna avslöjar sig. När det finns en eventuell riksdagsmajoritet för att göra en riktad lönesatsning på polisen, vad gör Alliansen då? Jo, man lägger fram separata budgetförslag och vädjar till den rödgröna regeringen att göra det man själv vill göra. Det är inte trovärdigt."


En som verkligen tog ett brottsofferperspektiv var Johan Hedin, (C) som vi väljer ett lite längre citat av just på grund av det:


"Det är snöblandat regn och mörkt denna fredagskväll, och de har precis gått och lagt sig. Genom rullgardinens spalt noterar hon ändå att lyset på uthusen tänds. De styrs av ett relä som slår igång ljuset när någon kommer i närheten. Hon väcker sin man, och de tittar ut. De ser först ingenting, men de går ned till köksfönstret och noterar en bil som de inte känner igen en bit ned på infarten.

 

För bara några år sedan hade nog gissningen varit att det var någon som antingen irrat sig fel bland småvägarna så här långt från tätorten, eller att det var någon som behövde hjälp. Efter den senaste tidens alltför vanliga rapporter om stölder, inbrott och tjuvligor är gissningen snarare att det är frågan om någon som inte är där i goda syften.

 

De vågar inte gå ut, men de tänder ytterbelysningen från boningshuset så att tjuvarna - om det nu är sådana - ska veta att de är upptäckta. Men de verkar inte bry sig. Pensionärsparet som bor där känner en extra gång att ytterdörren är låst. Att låsa dörren är något de har börjat med först på senare år. Dörrarna brukade alltid vara olåsta, och om de åkte på något kortare ärende låste de dörren men lät nyckeln sitta i. Någon kunde ju behöva komma in och låna något.

 

De ringer 112 och får tala med polisen, men polisen har inte möjlighet att komma. Eftersom det är fredag kväll måste man tydligen ha en patrull i beredskap utanför den närmaste centralortens enda dansrestaurang utifall att det skulle bli bråk där. Ingen kommer till det äldre parets undsättning. Ingen kommer till deras hjälp. De vill inte ringa sin son och väcka honom. Det hade ändå inte spelat någon roll, för han bor tolv mil bort.

 

Efter en stund som känns som en evighet verkar det som att den främmande bilen åker iväg. De vill ändå inte gå ut och titta. Det är mörkt och kallt, och ingen av dem kan sova. De kokar kaffe och ställer fram mackor, men ingen av dem är särskilt hungrig. Känslan av obehag är övermäktig. Känslan av maktlöshet är tärande, liksom sorgen. Deras plats på jorden, platsen som varit deras hem och jorden som varit deras utkomst, platsen där deras barn har växt upp, platsen som känts som den tryggaste på jorden, är i denna stund något helt annat.

 

De får någon timmes sömn fram på småtimmarna. När det ljusnat går de och tittar och kan konstatera att det mycket riktigt har varit inbrott. De ringer polisen igen, denna gång 114 14, och får vänta nästan en timme på att få prata med någon.

 

Det var en timme som kändes meningslös eftersom polisen ändå inte gjorde något som helst för att försöka utreda brottet. Det hela lades ned - i brist på spaningsuppslag, sas det. Och det är väl inte så konstigt, för det letades inte direkt efter några spaningsuppslag.

 

Den här berättelsen är baserad på en verklig händelse."

---

 

"Inget samhälle - inte ens den hårdaste polisstat - kan hindra att sådant här händer, att människor tar sig rätten att bryta mot de regler som vi gemensamt satt upp för att kunna leva i fred och frihet. Men varje samhälle som vill säkra tryggheten måste kunna agera när brotten mot dessa regler äger rum. Brottsoffer måste bli sedda av rättsstaten. Brott ska utredas och kriminalitet förebyggas så långt det är möjligt.

Det är inte verkligheten i dag, och det har inte varit verkligheten på flera år."

Vänsterns Linda Snecker inledde med följande:

"Vänsterpartiet vill ha en polis som man kan lita på, som har lokalkännedom om området den arbetar i, som kan skilja ett hatbrott från en misshandel, som känner skolbarn och gangstrar och som vet att det främsta arbetsverktyget är munnen och inte batongen.

Vi vill ha en trygg myndighetsutövning som pallar trycket när allmänheten och politiker säger saker som kanske inte alltid går hand i hand med myndighetens egna prioriteringar. Vi vill ha en myndighet som vågar och som är tuff.

Vänsterpartiet vill ha en polisorganisation med många kollegor och stark arbetsrätt där det arbetar civilare, hundförare och analytiker. Vi vill ha en polis som är expert på mäns våld mot kvinnor och är riktigt grym på att förmedla kontakt med brottsofferjourer, som håller barnförhör, som arbetar brottsförebyggande och långsiktigt och som vågar låta vissa saker ta tid. Vi vill ha en polis som känner stolthet.

Vänsterpartiet vill ha fler närpoliser. Vi vill ha en blåljuspatrull för att skydda polis och ambulanspersonal mot stenkastning. Vi vill ha förstärkt arbete mot hatbrott. Vi vill ha flera specialpoliser inom näthatbrott och arbetsmiljöbrott."

 

Liberalernas Roger Haddad tog också exempel från verkligheten:

 

"I fredags besökte jag Ronneby i Blekinge - en ort som under de senaste åren har drabbats hårt av kriminalitet och brottslingar och av avsaknad av polisiär närvaro.

Det är de kriminella som har tagit över. Det är de kriminella som kan gå ut och utsätta butiksägare för utpressning, rikta attentat mot butiker och ägna sig åt narkotikaaffärer och annan grov brottslighet. Det är inte konstigt att invånarna på denna ort upplever otrygghet.

 

Ronneby är inte ensamt. Några veckor tidigare var jag i Västervik, där en lika frustrerad polischef berättade hur han har blivit av med sitt mandat som lokal polischef. Helt plötsligt är det någon där uppe på regionalledningscentralen som ska styra över de operativa besluten och hur han ska använda sina radiobilar.

 

Det är därför vi återkommande har sagt till regeringen att vi är beredda att riva upp delar av omorganisationen. Vi har pekat på problemen med överbyråkratiseringen av Polismyndigheten. Men vi möts av totalt ointresse från den sittande ministern.

 

Jag har varit i Sala i Västmanland - min valkrets. Tommy, som är en duktig inspektör, berättade då att man går på minimibemanning hela tiden. Det är färre i yttre tjänst, och det har bantats hos polisen i Sala hela tiden sedan 2015. Och jag kan fortsätta, fru talman. I dag läste jag i Eskilstuna-Kuriren att man upplever polisbrist. Om man inte klarar rekryteringen till sommaren har man inga områdespoliser. Det är de som ska vara ute och jobba brottsförebyggande och synligt, närmare medborgarna.

 

Listan kan göras lång."

 

Andreas Carlsson, KD tackade moderaterna för initiativet till debatten och sade bland annat:

 

"Det är sannerligen ett angeläget ämne, för vi har den lägsta polistätheten på tio år. Sverige ligger långt efter våra europeiska grannar, och för varje år som går ser vi konsekvenserna allt tydligare.

Bäst beskrivet tycker jag att det blir när man frågar människor om de utsätts för brott. Just detta görs i den nationella trygghetsundersökningen. (NTU) Hur ser utvecklingen ut sedan den rödgröna regeringen tog makten 2014? Hoten har ökat med 37 procent, trakasserierna med 37 ½ procent, bedrägerierna med 39 procent, misshandeln med 28 procent, personrånen med 100 procent och sexualbrotten har ökat med 140 procent, enligt trygghetsundersökningen.

 

Parallellt med denna ökning ökar också något annat: antalet poliser som lägger uniformen på hyllan och som slutar av andra skäl än pension. Förra året slutade en majoritet av alla poliser just av andra skäl än pension. Vi har rekordmånga unga poliser som slutar.

 

Svensk polis har en mycket ansträngd situation. Vi har en poliskris. Det krävs stora satsningar under lång tid för att tillföra polisen rätt resurser. Kristdemokraterna föreslår att det ska vara 10 000 fler poliser till år 2025. Hälften av dessa ska utbildas som vanligt och hälften med en något kortare utbildning. För den sistnämnda gruppen införs en ny polisanställningsform.

 

Förslaget syftar till att öka polisens effektivitet och förstärka tryggheten i hela landet.

Det behövs fler poliser, men det räcker inte som lösning på problemen inom svensk polis. Den stora utmaningen är att få dem som i dag arbetar som poliser att stanna kvar och att locka tillbaka dem som har valt att sluta. Många poliser känner stor frustration och otillräcklighet i en allt tuffare arbetsmiljö, och det krävs åtgärder som förbättrar arbetssituationen och höjer attraktiviteten för yrket så att inte fler poliser väljer att sluta.

 

Vi kristdemokrater föreslår en särskild lönesatsning. De medel som vi avsätter skulle räcka till en löneökning på mellan 4 000 och 5 000 kronor per månad för poliser i yttre tjänst och för utredare som har halkat efter. Det finns också utrymme för höjd ob-ersättning."


Mats Pertoft, MP sade bland annat:


"Jag vill börja med att återigen rikta mig till polisen. Det är kanske några polisanställda eller poliser som lyssnar på debatten, och jag vill ge dem en eloge för det arbete de gör. Vi vet att vi har brist på poliser i Sverige, och vi vet att det finns många poliser ute i landet som lägger ned tid - övertid, extratid - på att fylla ut luckorna och se till att medborgarna är trygga. De jobbar häcken av sig för att upprätthålla ordningen. En eloge till dem!

Det hade inte skadat om allianspartierna redan under sina sista år före valet 2014 hade satsat lite mer på polisen, för då hade det varit enklare för oss att ta över. Nu gör vi det, och vi satsar vidare.

Det är viktigt att vi fortsätter detta arbete, för det är ju så att regeringen har gett Polismyndigheten tydliga uppdrag när det gäller att utveckla karriärmöjligheter och att se över löner. Vi ser en del av resultaten, men vi är långt ifrån nöjda."

 

Vi tar ytterligare ett citat från Linda Schnecker, V:

 

"Vi befinner oss i en politisk kontext där rädsla, polarisering och det okända används för att slita isär samhället. Helt plötsligt är förorter no go-zoner, varje asylsökande en potentiell terrorist som ska utvisas och otrygghet bland kvinnor någonting nytt som aldrig tidigare har påträffats.

Den borgerliga alliansen använder polisen som politisk gisslan för att nå ut med sin domedagsbild av Sverige.

Där fungerar ingenting - systemkollapsen är nära. Brotten ökar, och polisen kan inte lösa situationen. Arbetslösheten ökar, sjuktalet likaså. Och när barnkonventionen ska införas som svensk lag hittar man på att det är något slags islamisk sharialag som ska införas i svensk lagtext.

Situationen just nu är minst sagt uppåt väggarna. Det verkar gå att säga exakt vad som helst utan att bry sig om huruvida det är sant eller falskt.

I själva verket stämmer nästan ingenting av detta. Det ekonomiska läget i Sverige är bra. Arbetslösheten sjunker. Många klarar sig bra. Våldet i den offentliga miljön i Stockholm har också sjunkit drastiskt. Mycket kan bli bättre, men domedagen är inte nära.

Det som stämmer är att polisen har det lite tufft just nu."


Så här kommenterade hon NTU-undersökningens oroande resultat att upplevda sexualbrott ökat för redan ett år sedan:

 

"Det påstås dessutom från framför allt Moderaterna att antalet sexualbrott har ökat, men det är i själva verket en feministisk revolution som har skett i samhället i och med metoo. Kvinnor som har utsatts för sexualbrott ringer äntligen till polisen och anmäler detta."

 

Andreas Karlsson från KD tog ett exempel på varför vittnen behöver bättre skydd:

 

"För ungefär ett år sedan vittnade en familj i Staffanstorp mot ett kriminellt gäng. De gjorde sin plikt som samhällsmedborgare, och en 27-årig kriminell hamnade där han hör hemma, bakom lås och bom.

I februari kom svaret från det kriminella gänget. En bomb exploderade utanför familjens hem. Så agerar kriminella gäng som försöker etablera en alternativ rättsordning där våld går före rätt och där tystnadskulturen breder ut sig på bekostnad av brottsoffer och alla laglydiga människor i vårt land. Hur ska polisen lyckas att övertyga nästa person att vittna? Det hjälper såklart om de är fler, som vi har talat om här i dag. Men vad hjälper det om inga vittnen vågar tala med poliserna och ställa upp och vittna i rättegångar?

Sverige behöver skärpa straffen för övergrepp i rättssak och kriminalisera medverkan i kriminella gäng, och vi behöver införa anonyma vittnen.

Den som gör sin plikt att vittna ska aldrig behöva vara rädd."


Linda Schnecker har pratat med poliser och berättar:


"Jag har världens roligaste jobb, men berätta det inte för någon, sa en polis till mig. Jag tror att det är så många poliser känner: Jag har världens bästa jobb, men det är lite tungt just nu.

 

Som polis upplever man otroligt mycket, och det är ett väldigt varierande arbete. Det är viktigt, riskfyllt och stimulerande.

Polisens arbete engagerar också allmänheten. Polisens arbetsuppgifter berör oss alla. Det är ju polisen som ska hålla ordning, skapa trygghet och vara där när vi är som allra mest utsatta. Därför blir man upprörd när polis efter polis vittnar om att det inte fungerar: Vi är för få, vi tjänar för lite och vi orkar inte riktigt."


Sammanfattningsvis ville allianspartierna och SD se riktade lönesatsningar på poliserna, medan regeringen och V menade att det är parternas ansvar, och att det ska gå att få bättre polislöner den vägen. Sista ordet fick justitieminister Morgan Johansson som sig bör, och han berörde frågan med orden:


"När det gäller lönefrågan slår man in öppna dörrar. Där har parterna tagit sitt ansvar. Jag konstaterar att det redan i vår blir en rejäl löneökning. Moderaterna pratar om några tusenlappar om tre år - det är deras löfte. Redan i vår går det alltså ut en löneökning som är den högsta på arbetsmarknaden. Man har tecknat ett avtal som ligger väsentligt över det så kallade märket för övriga grupper."

 

Blåljus uppmanar alla intresserade

att läsa protokollet eller se debatten på webb-tv för att finna egna favoriter. Det är i ganska stor utsträckning politikerna som bestämmer över polisen, så det är intressant att se vad de tycker!

Dessutom är det ju vi som ska välja dem!


Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994