Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-07-12 09:10

Gratis att spotta på en polis

Inte alltid, det beror på lite. Visst kan en normalt skötsam medborgare som uppträder så idiotiskt dömas till böter för ofredande eller förgripelse mot tjänsteman. (Brott i paritet med snatteri) Medan mer förhärdade brottslingar med mer gedigna brottsregister ofta får den förnedrande behandlingen av Statens tjänstemän på köpet genom att de straffet konsumeras av allvarligare brottslighet.

Desto mer glädjande
är att Polisförbundet precis har överklagat en sådan dom där gärningsmannen slapp kränkningsersättning i Tingsrätten till Hovrätten. Polisförbundet står så klart för den ekonomiska risken, men i den bästa av världar kan det förbättra alla polisers skydd genom att gärningsmännen får någon påföljd för sina övergrepp. För en utsatt polis innebär domar idag ofta en ytterligare kränkning, och det är ofta ännu värre att bli bespottad av en vanebrottsling, vars smittsamhet när det gäller blodburna sjukdomar kan vara oklar.

Blåljus har beskrivit absurda domar tidigare, vilket tydligen är "De lege lata" i förhållande till "De lege ferenda".

Behovet av en förändrad praxis, eller en lagförändring, tydliggörs idag av polisen i Rinkebys Nikolina Buchts Twitterinlägg. Nikolina berättar om en brottsling, som är välkänd i området. För någon måndad sedan blev mannen i fråga gripen igen, i Kista, sedan han frigivits efter tidigare brottslighet. I arresten spottade han Nikolina i ansiktet med en loska stor som en femkrona blandad med blod. Loskan träffade just under ena ögat. Eftersom han var misstänkt för tre andra misshandelsfall, blev han häktad och rättegången ägde rum för ett par veckor sedan.

Mannen dömdes för misshandelsfallen, till Skyddstillsyn.
Kombinerat med vård enligt Frivårdens direktiv. Så han kommer att vistas i frihet så att alla poliser och andra kan råka ut för honom igen. Nikolina läste vidare i domen, skulle hon få kränkningsersättning efter det hon utsatts för? Domstolens motivering är fantastisk.

Tidigare har domstolar menat att om en polis tvingats använda våld mot en våldsman, måste polisen vara beredd på att bli slagen.

Eller att om man är polis i Tensta ska man vara beredd på att bli attackerad med stenar.

Men i Nikolinas fall, hade hon tydligen gjort fel som utfört sitt uppdrag som polis och frihetsberövat en person. Så därför skulle hon inte få kränkningsersättning enligt domstolen...

Problemet är inte nytt, (se gammal artikel) utan kvarstår.
Det är därför extra glädjande att Polisförbundet lyfter ett ärende (från Västerås) där en frihetsberövad spottad på en polis. Den domens motivering är liknande den som gick emot Nikolinas skadeståndsyrkande.

Det är hög tid för en ändring i synen på vad en polis ska tåla...

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994