Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-02-23 14:50

Hanif Azizi om militär i förorten

Lokalpolisen Hanif Azizi som jobbar vid Järvapolisen i bland annat Rinkeby, har skrivit en engagerad debattartikel i SvD, som tar upp vikten av förebyggande polisarbete i utsatta förorter. Till skillnad av majoriteten av de som har synpunkter på hur utanförskap och kriminalitet ska brytas, har Hanif erfarenheter från verkligheten som grund för sina synpunkter.

Många har missförstått polisens uppgift: att öka tryggheten och lagföra kriminella. Dagligen grips, häktas och lagförs allt fler personer för grova brott. Men samtidigt pågår ett polisarbete på fältet som inte ger några rubriker. Vi i lokalpolisen lägger mycket energi och resurser på att skapa trygghet, och öka vårt låga förtroendet hos medborgarna.

Att sätta in militären i förorten är inget klokt förslag. Jag vågar till och med påstå att det vore förödande för lokalpolisens arbete eftersom det bara skulle öka polariseringen mellan medborgarna och samhället. En sådan dramatisk och synlig åtgärd i förorten skulle knappast öka förtroendet för polisen, skriver Hanif i SvD.

 

Han fortsätter:

 

"När jag hör vissa politiker komma med populistiska förslag, förstår jag att de inte känner till den verklighet som vi lokalpoliser lever i. Eller så är det en medveten strategi för att få röster från personer som har svårt att sätta sig in i den komplexa situationen.

En sak har förbigåtts i debatten: Vem som helst kan inte bli polis. Och därmed ska inte andra yrkesgrupper få möjlighet att få agera polisiärt –speciellt inte i förorten då det krävs lokal- och personkännedom. Att sätta in andra yrkesgrupper i förorten kan i värsta fall förvärra situationen."

 

Blåljus har skrivit om de politiska propåerna om militärer i utsatta områden tidigare, och andra idéer om att ersätta riktiga poliser med nödlösningar. Vi håller med Hanif.

 

Vi noterar att det finns en kommentar på SvD, som vi gärna sprider då den tycks oss klok:

 

"Så bra med en sakkunnig åsikt! Polisens syfte är att bekämpa inre hot mot rättsstaten - försvarsmaktens att bekämpa yttre hot mot rättsstaten. Simple as that. Skulle man sätta in militär trupp inrikes (m a o mot förorten), så definierar man förorten som ett yttre hot mot rättsstaten - d v s som en eller annan form av främmande makt. Tragiskt nog är rättstaten en ömtålig varelse som behöver kärlek, omtanke och eftertanke. Också den är känslig för övergrepp - och därför bör man som medborgare lyssna mera på sakkunskap än på populistiska lösningar som syftar till söndring. Grattis till bra inlägg!"


Blåljus gläds åt att kloka poliser sprider den kunskap som vi får när vi konfronteras med samhällets baksidor.


Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994