Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-10-12 12:40

Hårda bandage mot handgranater mm

Regeringen har lämnat in en proposition till riksdagen för beslut som bland annat innehåller förslag om skärpta straff för grovt vapenbrott. Många poliser har reagerat mot att personer som uppträtt beväpnade, inte blivit omedelbart frihetsberövade. Nu ändras det genom högre straffskalor.

Så här presenteras propositionen av Justitiedepartementet:

De senaste åren har antalet fall av dödligt våld där skjutvapen har använts ökat, särskilt i samband med konflikter i kriminella kretsar. Det har också blivit vanligare med illegal användning av handgranater och andra explosiva varor. För att motverka den här utvecklingen föreslår regeringen att minimistraffen höjs för bland annat grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.

 

Straffskärpningarna gör att huvudregeln kommer vara att den som påträffas med ett skarpladdat vapen ska häktas i avvaktan på rättegång och det ger också polisen tillgång till nya viktiga verktyg som hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation.

 

Minimistraffen för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor fördubblas från fängelse i ett år till fängelse i två år. Minimistraffen för de synnerligen grova brotten höjs från fängelse i tre år till fängelse i fyra år. Vissa andra justeringar av straffskalorna föreslås också.

 

Straffskärpningarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.


Blåljus gläds så klart över rimligare straff för vad som egentligen ofta är förberedelse till mord. (inse bevisproblemen för det brottet...) Ett bekymmer som dock kvarstår är att allt yngre gärningsmän hanterar vapen. Om inget görs åt ungdomsrabatter och rejäla tag mot unga lagöverträdare införs, ökar incitamentet till att låta yngre gängmedlemmar (eller wannabees) bära allt tyngre vapen i ännu högre grad än idag... Exempel på unga som beväpnat sig här och här.

Allt eftersom polisen ökar trycket mot kriminella miljöer där vapen förekommer, lär den nya lagstiftningen komma väl till gagn.

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994