Publicerat 2019-02-13 15:30

Hatet mot ordningsvakter är oanständigt och oacceptabelt

Kristoffer Tamsons, (m) är trafiklandstingsråd och därmed ansvarig bland annat för säkerheten i kollektivtrafiken. Han har noterat att poliskrisen lett till att ordningsvakter har fått ta över många arbetsuppgifter som borde ha skötts av poliser. Det gör de oftast på ett sätt som vi borde vara tacksamma över. I artikeln ger han exempel på insatser som ordningsvakter gjort för att skydda och rädda människor.

Tamsons skriver i SvD debatt: "I spåren av en tilltagande poliskris har ordningsvakterna som yrkesgrupp tvingats ta över en allt större del av den brottsbekämpande verksamheten som tidigare har hanterats av polisen. Dessa kvinnor och män möts också av allt mer våldsamma, svårlösta och utmanande situationer. Bakgrunden är en samhällsutveckling där våldet och narkotikan vinner mark, samtidigt som uniformerad personal angrips när de gör sitt jobb."

 

Han noterar att även poliser, ordningsvakter, brandmän, ambulanspersonal och bussförare utsätts för våld, kränkningar och hot. Det förekommer även provokationer som om de leder till reaktioner, filmas och läggs ut på sociala media. Allt i syfte att undergräva förtroendet för vår trygghetspersonal. Om ordningsvakter gör fel, ska det utredas, men att använda enskilda händelser till att upphöja dessa till systemfel och kleta att ned en hel yrkesgrupp är både fult och felaktigt enligt Tamsons.

 

Han menar att dagens utveckling sker mot bakgrund av en polismyndighet med stora problem. Under förra året rapporterades vid vissa tillfällen om hur det i södra Stockholm endast fanns 2 poliser i tjänst på 100 000 invånare. I Stockholmsregionen är polisen bara bemannad till 80 procent, men har 100 procent av arbetsuppgifterna. För inte länge sedan offentliggjordes stängningen av Stockholm sista nattöppna polisstation. Det är inte hållbart i någon storstad.


Tamsons menar att ett rättsväsende som dragit sig tillbaka, ett förråat samhällsklimat och en allt bredare förekomst av ordningsvakter manar till eftertanke. Han vill förlänga ordningsvaktsutbildningen och förse ordningsvakter med kroppskameror.


Dessutom vill han stärka polisens närvaro, genom exempelvis återinförande av särskilda poliser i kollektivtrafiken och tunnelbanan. Ordningsvakter ska vara ett komplement till polisen och inte ett substitut som det allt mer har blivit. Erfarenheter från New York visar på styrkan i att minska otrygghet och brottslighet genom att angripa vad man kallar livsstilsbrott, såsom till exempel klotter, plankning och ordningsstörningar. Detta förutsätter en utvecklad samverkan mellan polis och annat trygghetsarbete såsom ordningsvakter i just kollektivtrafiken. Ska det bli möjligt krävs dock att det går att lita på polisens närvaro, både i förebyggande syfte samt då utryckning, ingripande och exempelvis handräckning krävs.

 

Många kloka ord, som Blåljus bara kan hålla med om, vi har länge påpekat att Tunnelbanepolisen (eller transportpolisen som kanske är en mer korrekt benämning) fört en tynande tillvaro med en helt otillräcklig numerär i förhållande till uppdraget.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994