Publicerat 2019-08-23 09:30

Hemliga polislegitimationer även till vanliga poliser

Polismyndigheten har gjort en framställan till regeringen, att poliser i större utsträckning ska kunna förses med tjänstekort som inte omfattar hela namnet och personnummer. Bakgrunden är så klart den allt grövre hotbilden som allt fler (vanliga) poliser drabbas av. Frågan är dock, om det vällovliga initiativet är tillräckligt...

Polistidningen var först med att berätta nyheten och efter det har TT spritt den till övriga media. Bakgrunden är bland annat ett flertal allvarliga händelser där poliser blivit utsatta för grov brottslighet, bland annat i sina bostäder. Dessutom fanns en beviljad motion till Polisförbundets kongress 2018 i Örebro som ville uppnå
 
"Att avsevärt försvåra för utomstående att identifiera polisers privata uppgifter, som namn, personnummer och hemadress, via polisernas tjänsteåtgärder. Att Polismyndigheten tar större ansvar för hur poliserna på ett säkert sätt ska ta sig till och från jobbet, utan risk att angripas, förföljas eller identifieras."

 
Polisförbundet har sedan samverkat med Polismyndigheten för att uppnå motionens syfte. Men frågan är om Polismyndighetens åtgärder innebär ett merarbetarskydd värt namnet. Som Charlotte Nichols framhåller skulle förslaget i hennes fall innebära att hennes tjänstekort skulle ha tjänstenumret och C Nichols. Och det finns definitivt poliser med ovanligare efternamn än så... Därför förordar Polisförbundet att tjänstekortet endast skulle ange tjänstenummer.
 
Som Martin Valfridsson, chef för rättsavdelningen på Polismyndigheten berättar för SR, innebär den föreslagna förändringen ett skydd i akuta situationer, medan polisens tjänstenummer som framgår av tjänstekortet (och hjälmar) kan knytas till identiteten hos en polis via en offentlig handling. Så frågan är om inte sekretessen för tjänstenummer borde ses över så att den bara lämnades ut efter prövning eller till rättsvårdande instanser...
 
Tommy Hansson
  
Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994