Publicerat 2019-11-01 11:30

Hot och våld mot polis får inte normaliseras

Polisens internrevision har gått igenom läget hur Polismyndigheten arbetar för att förebygga att poliser hotas, utsätts för våld eller otillbördig påverkan. Ämnet är aktuellt, både efter att allvarliga attacker riktats mot polisers bostäder, fordon eller anhöriga. Dessutom har Polisförbundets enkät visat att problemen ökar.

Artikel på Polisen.se:

"Otillåten påverkan, subtila hot och trakasserier drabbar polisanställda, särskilt poliser i yttre tjänst i utsatta områden. Skärpningar i lagen kan behövas för att bryta den normaliseringsprocess som pågår anser internrevisionen i en rapport.


Internrevisionen har granskat polisens förebyggande arbete mot så kallade påverkansförsök. Nu har en rad beslut fattats för att förbättra det arbetet. Rättsavdelningen ska till exempel se över om det behövs straffskärpningar och i så fall ge förslag på sådana till regeringen.

Regelbundna enkätundersökningar ska göras för att få fram statistik över omfattningen och arten av påverkansförsök mot polisanställda. Undersökningarna ska också ge svar på vilka åtgärder som behöver göras för att stärka medarbetarskyddet.

 

Det är också viktigt med erfarenhetsutbyte eftersom även aktörer i andra organisationer, civilsamhälle och näringsliv drabbas av påverkansförsök. Projektet medarbetarskydd ska ta fram förslag på hur erfarenhetsutbyte med dessa kan göras.

 

Internrevisionens granskning visar att det idag finns skillnader i ansvar och roller och även brister i tydlighet. Till att börja med ska därför en kompetens- och dimensioneringsanalys göras. Målet är att uppnå en enhetlig och tillräcklig förmåga inom verksamhetsskyddet."

 

Polismyndighetens förebyggande arbete mot påverkansförsök

 

Blåljus välkomnar så klart internrevisionens rapport, och ser fram mot skarpa förslag för att säkra att poliser får maximalt skydd för sin tjänstgöring. I denna fråga, borde Polismyndigheten, Polisförbundet och polisernas skyddsombud har mycket att samarbeta konstruktivt kring. Vi håller också med om att polisers lagskydd behöver förstärkas, särskilt det vardagliga våld och hot som poliser utsätts för behöver beivras. Polisers rätt till skadestånd efter kränkningar måste också förstärkas. Den som vill veta hur polisernas perspektiv på frågan ser ut, kan få en tjuvkik här, med citat tagna ur Polisförbundets rapport om hot och våld mot poliser mm.


Blåljus vill betona att det är utmärkt att blåljussabotage, i grövre fall ger rejält straffvärde efter straffskärpningarna den 1 januari 2020. Men de dagliga nötande småattackerna mot poliser är också ett allvarligt arbetsmiljöproblem, som kan vara en bidragande orsak till att poliser inte orkar jobba kvar i yttre tjänst.


(Även om Poliser kanske är mest utsatta, kan även andra yrkesgrupper ha liknande behov, som socialsekreterare, lärare, ordningsvakter, räddningstjänsten, taxi- och busschaufförer eller rent av journalister och politiker)


Tommy Hansson


Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994