Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-02-07 13:20

Hovrätten rättar dom om skadestånd till polis

Den 5 februari avkunnade Göta hovrätt en dom, som gav en bespottad polis rätt till skadestånd genom att rätta en dom från Eksjö Tingsrätt som förvägrat polisen den ersättningen. Problemet är väl känt bland poliser, att det som skulle ge exempelvis en domare eller advokat ersättning, inte anses kränkande för en polis.

 

Bakgrunden var att en ung flicka (16 år) var LVU-placerad, och det uppstod oroligheter på boendet. Redan initialt var hon utåtagerande genom att bland annat ropa ”snutfittor” och dyligt. (när ett par polispatruller kom till platsen) När flickan inte ville gå själv till isoleringen, blev det poliserna som skulle föra henne dit, varvid ett visst motstånd inträffade. När en kvinnlig kollega skulle biträda kollegorna som höll flickan spottade flickan kollegan i ansiktet, så att det hamnade bland annat i ögat. Med anledning av att flickan var piercad, var spottet blodblandat.

 

Eksjö Tingsrätt (B 1282-17) fann att flickan gjort sig skyldig till ofredande mot polisen, vilket ledde till en dom om dagsböter om 1500:- och avgift till brottsofferfonden på 800:-.

 

Däremot avslogs den bespottade polisens skadeståndsyrkande. Så här lyder tingsrättens motivering till att avslå skadeståndsyrkande, med namn borttagna och ersatta med polisen och flickan:

 

”Polisens ingripande har skett i samband med ett tjänsteingripande vilket gör att hon måste ha haft en hög beredskap för angrepp. Även om polisen själv inte använt något direkt allvarligt våld mot flickan så har hennes kollegor i situationen hållit i henne och tryckt upp henne mot en vägg. Några särskilda frågor om vad det var för typ av spott som träffade henne i ansiktet har inte ställts. Inte heller har det framkommit att flickan ansamlat särskilt mycket spott innan hon spottade. Även om gärningen varit kränkande anser tingsrätten inte att den - med beaktande av samtliga omständigheter i den situation som rådde - ger rätt till skadestånd (Jfr NJA 2005 s. 738)”

 

Domen överklagades i skadeståndsdelen av polisen, och Göta Hovrätt beslutade att tilldöma polisen 5000:- i skadestånd mot begärda 7000:-


Hovrätten konstaterar att vad som utgör en allvarlig kränkning enligt Skadeståndslagen måste bedömas utifrån samtliga omständigheter i varje enskilt fall, med hänsyn taget till att poliser har anledning att räkna med att mötas med vissa angrepp i arbetet och att de också har en bättre beredskap för detta än andra enligt praxis. När det gäller en polis, ska angreppet vara något mer än det normala för att det ska bedömas som en allvarlig kränkning.

 

Hovrätten konstaterar att det inte framkommit något som tyder på att polisens ingripande var olämpligt eller att hon provocerade flickan på något sätt.

 

I målet är bevisat att en stor mängd spott, från nära håll, träffat polisen i ansiktet, enligt hovrätten.

 

Det är vidare bevisat, inte minst utifrån flickans egna uppgifter, att det var fråga om blodblandat spott. Det har inte funnits något större utrymme för polisen att undvika spottet.

 

Hovrätten bedömer mot denna bakgrund att polisen, även med beaktande av hennes utsatta yrke och den beredskap hon antas ha mot angrepp av olika slag, utsatts för ett sådant särskilt förnedrande och kränkande angrepp att flickan ska betala kränkningsersättning till henne med 5 000 kr (jfr rättsfallet NJA 2005 s. 738).


Blåljus kommentar: I och för sig en glädjande dom, att den bespottade och kränkta kollegan fick en viss upprättelse. Förhoppningsvis får hon ut pengarna av brottsoffermyndigheten, om flickan eller hennes familj inte betalar skadeståndet.


Å andra sidan, känns det helt orimligt att polisens lagenliga agerande, som bygger på ingripandeplikt och tjänsteplikt, överhuvudtaget skulle kunna tas som intäkt för att skadestånd inte skulle utdömas, om det skulle ha upplevts som provocerande av gärningspersonen. Har polisen utfört en lagenlig tjänsteåtgärd, borde polisen alltid ha samhällets skydd och stöd.


Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994