Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-11-01 09:30

Hur allt kokar ned till Polislönelyftet

Som Blåljus berättat har Polisförbundet frågat Sveriges poliser vad de ser som de viktigaste frågorna för att de skall välja att stanna kvar i polisyrket. Blåljus väljer nu att kommentera de olika svaren, som kokar ihop till en och samma svar. (Ett polislönelyft värt namnet).

90% av poliserna anger högre lön som svar på frågan. (Så poliserna har förstått).

60% anger fler poliser. (vilket förutsätter högre löner så att fler stannar och att det går att rekrytera)

38% anger bättre arbetstider (De flesta poliser i yttre tjänst periodplanerar, fler poliser ger möjlighet till bättre arbetstider och mindre övertid)

28% anger tydligare och mer tillgänglig arbetsledning (Ett sätt är att ha ett förutsägbart lönesystem som avlastar arbetsledningen en tung administration för att särskilja duktiga poliser från varandra)

24% anger bättre psykosocial arbetsmiljö (Med fler poliser som klarar av sin ekonomi på lönen, minskar stressen på så många plan)

20% anger minskad arbetsbörda (Inflödet är svårt att påverka, men fler poliser minskar pressen på var och en)

12% anger bättre möjligheter att få ledigt på kort varsel (Förutsätter fler poliser)

9% anger säkrare fysisk arbetsmiljö (Som handlar om fler poliser och bättre utrustning och utbildning)

3% anger mindre övertidsarbete (den låga siffran kan bero på att det i dagsläget kan vara en förutsättning för ekonomisk överlevnad...)

Frågan om tvånget att jobba övertid för att få ekonomin att gå ihop, kommenteras av Lena Nitz i denna artikel.

Siffrorna ovan är andelen när respondenterna fått ange fyra faktorer som svar...

Tommy Hansson


Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994