Publicerat 2019-06-25 10:50

Hur stoppas de kriminella gängen?

Det var frågan som debatterades i riksdagen i morse, Moderaterna hade begärt debatten mot bakgrund av sprängningar, mord och otrygghet. Bilden som målades upp, är inte munter, med en utbredd nonchalans mot rättssamhället och medmänniskor.

 

Moderaternas Johan Forsell kritiserade regeringen för att under nästan fem år ha gjort för lite för att stoppa den utvecklingen av kriminaliteten. Han beskrev hur våld och parallellsamhällen hotar själva grunden för samhällskontraktet. Tryggheten beskrev Forsell som vår tids stora frihetsfråga. Mer om hans och Moderaternas förslag om allt från hårdare straff till slopad mängdrabatt på straffen, eller högre polislöner för bättre rekrytering kan läsas här. Dessutom beskrivs mer utförligt Moderaternas problembeskrivning av läget i Sverige.

 

I debatten beskrev Forsell hur pengar läggs på annat än rättsstaten och polisen. Pengar tas från polisen, i regeringens budget minskas polisens del med 230 miljoner, vilket enligt Rikspolischefen kommer att påverka verksamheten negativt.

 

Socialdemokraternas Mikael Damberg berättade att både han och polisen är fast beslutna att angripa gängbrottsligheten. Detta är en prioriterad fråga både för regeringen och polisen. Han räknade upp alla de straffskärpningar och förbättringar för polisen som redan genomförts och påpekade att målet är solklart: Gängens våld ska slås tillbaka.


När de kriminella gängen har fått bita sig fast i decennier, tar det inte bara några månader att vända utvecklingen… Det krävs ett långsiktigt arbete och bättre samverkan. Dit hör att poliserna blir fler, vilket nu börjar märkas. Utbyggnaden av polisens numerär kommer att fortsätta mot 2024 då det ska vara 10 000 fler anställda.

 

Nu tillförs äntligen resurser till polisen, nu blir poliserna äntligen fler, nu skärps äntligen straffen, nu får polisen äntligen använda nya tekniska hjälpmedel.

 

Nu behövs både brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder. Det starka samhället måste återupprättas. Polisen och samhället måste gå hand i hand. Det kommer dessutom nya förslag från regeringen redan under kommande höst. Damberg betonade att han uppskattar att det finns en bred samsyn i riksdagen om många av de åtgärder som krävs för att vända utvecklingen.

 

Sverigedemokraterna menade att grundorsaken till den kriminella utvecklingen är en ansvarslös migrationspolitik som lett till en stor segregation. Därmed kritiserade partiets talesman Adam Martinen de nya reglerna om familjeåterförening, som riskerar att öka på migrationen. Medborgarna kräver trygghet och det är vår förbaskade skyldighet att ge dem det!

 

Vänsterpartiets Linda Westerlund Snecker, vill införa en nationell trygghetskommission mot våldet. Hon lyfte förebyggande åtgärder och ett mer ekonomiskt jämlikt samhälle, bättre bostäder och skolor som viktigare än hårdare straff och fler poliser för att komma tillrätta med rekrytering till kriminalitet. "Brott och klassklyftor hör ihop".

 

Hon kritiserade även Moderaterna för att de förenklat lagstiftning för legalt vapeninnehav… Hon menade att om man inte är kriminell när man kommer till fängelse, är man det när man kommer ut… Rikspolischefen Anders Thornberg låter som en Vänsterpartist när han påpekar att polisen inte ensam vänder brottsutvecklingen, utan att hela samhället måste samverka, enligt Snecker.

 

Miljöpartiets Annika Hirvonen Falk menade även hon att minskad kontroll av lagliga vapen, inte minskar skjutningar… Hon jämförde Sverige med USA, och att vapentillgång kan vara en faktor i våldsbrottslighet. Hon är negativ till anonyma vittnen, som hon menar inte är förenligt med rättssäkerhet. Här och nu måste ledargestalterna i gängen, och deras vapen bort från gator och torg. Skola och socialtjänst måste bli bättre, särskilt i utsatta områden.  Hon läste även högt ut SÄPOs diskussion om att unga människor kan radikaliseras och dras till våldsbejakande extremism på fängelser.

 

Kristdemokraternas Ingemar Kihlström förordade anonyma vittnen i mål med gängkopplingar. KD förordar även vistelseförbud i vissa områden som kompletterade påföljd. Dessutom förändrade regler för villkorlig frigivning. Han förordade ökade resurser till Tullen för att minska inflödet av illegala vapen. Fokus ska inte vara på om en jägare har fem eller sju inlåsta vapen i vapenskåpet.

 

Liberalernas Johan Pehrsson ville tillsätta en kommission eller liknande för att få sociala myndigheter möjlighet att sätta in tidigare åtgärder för unga lagöverträdare. Han har talat med polser som menar att det kanske inte räcker med 10 000 nya poliser. Det skulle behövas lika många socialarbetare eller fältassistenter ute bland ungdomarna.

 

Det kan vara bättre med silkeshandskar tidigt än stålhandske i ett senare skede… För Liberalerna är det centralt med samarbetet med regeringen för att stärka rättssamhället. Det krävs nya polismetoder, som exempelvis infiltration av gäng. Även bevis- och brottsprovokation behöver ses över.

 

Centerpartiets Jonny Cato Hansson menade att polisens insatser mot gängkriminalitet inte får gå ut över vardagsbrottslighet. Han påpekade även att ingen föds kriminell… Han vänder sig mot att åtgärder mot gängkriminalitet skulle vara att skärpa reglerna för laglydiga jägare. Det är skillnad på illegala vapen och legala vapen. Det är som äpplen och päron. Att sätta åt jägarna påverkar inte gängen i Malmö.

 

Blåljus noterade att förutom de som debatterade ovan, verkade intresset bland riksdagsmännen måttligt, det var glest besatt i kammaren. Debatten var ändå livfull och klargjorde en del skillnader i vilka metoder de olika partierna vill använda för att angripa problemet med gäng och organiserad brottslighet. Alla ser problemet, men har olika syn på hur det uppstått och hur det ska lösas. Även om alla inser att det kommer att kosta och att polisen är en viktig del i arbetet.

 

Tidningen Barometern skrev en ledare inför debatten, som är tänkvärd.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA


wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994