Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-07-03 08:40

Hur våldsutsatt är polisyrket

Sju av tio poliser upplever att utsattheten för hot och våld ökat. Det visar Polisförbundets medlemsundersökning som presenterades för ett år sedan. Därefter har en rad uppmärksammade attacker mot poliser och polisstationer ägt rum. (Allt från dagliga stenkastningar i vissa områden till mordförsök med bilar, knivar, skjutvapen) I samtal med medlemmar, skyddsombud och huvudskyddsombud framgår det att våldet mot poliser delvis ändrat form. Utstuderade våldsyttringar uppges ha blivit vanligare. Samtidigt vet inte hälften av poliserna vilka rutiner som gäller på arbetsplatsen när de har utsatts för våld, hot eller trakasserier.

 

Vad har Polismyndigheten gjort för att stötta poliser som utsatts för våld och hot? Vad krävs för att minska utsattheten i yrket? 

Medverkande

  • Anna Nellberg Dennis, förste vice ordförande, Polisförbundet
  • Ted Eriksson, polis, Polismyndigheten
  • Bengt Ivarsson, expert i Blåljusutredningen
  • Ulf Johansson, regionpolischef Stockholm och Gotland, Polismyndigheten
  • Cecilia Garme, moderator
Dessvärre var tiden för seminariet redan klockan åtta på morgonen, vilket kan ha bidragit till att mest specialintresserade kom och såg det live. Dessbättre kan alla lagom intresserade se det i efterhand här på Blåljus - Frågan är så viktig att det förtjänar den.
 
Anna Nellberg Dennis beskrev polisernas verklighet, där de med de lägsta lönerna utför det absolut farligaste arbetet. Det är de som springer mot farliga platser som alla andra flyr ifrån. Men vilket stöd får poliser som blir attackerade utanför tjänsten? Vad händer när ett sönderskjutet hus inte går att sälja?
 
Ted Eriksson, polisen som blev oprovocerat knivskuren i nacken vid Medborgarplatsen, berättade om sina känslor efter angreppet. Gärningsmannen blev gripen omedelbart, men Ted var väl medveten om vilka risker ett knivstick av det slaget innebär. Kollegorna i hela Sverige har ställt upp och stöttat Ted efter angreppet, vilket han uppfattar som ett stort stöd.
 
 Polisledningen var aningen avvaktande i början, det är viktigt att poliserna känner sina chefers stöd ända upp i toppen, enligt Ted. Våldet mot poliser borde inte få normaliseras, rädslan för obehagliga debatter får inte styra polisledningens uppbackning av våldsutsatta poliser.
 
Ted berättade att han fått ge hundratals intervjuer till media efter attacken, men att han inte hade någon presstalesman av arbetsgivaren. Dock var polismyndigheten tydlig med att han fick berätta om vad han upplevt. Det tog några veckor innan han fick kontakt med (dåvarande) Rikspolischefen. Det var Ted själv som tog den kontakten.
 
Regionpolischef Ulf Johansson har förståelse för att polisen kan behöva bli mer tydlig med sitt stöd till utsatta poliser. Vi har enligt Johansson varit bra på att ta hand om varandra traditionellt, men vi ska bli bättre, bland annat genom en ny nationell handbok. Regionalt finns en checklista så att inget stöd missas. Den måste dock bli mer känd, och det pågår ett arbete med att kommunicera den bland cheferna.
 
Bengt Ivarsson, berättade om det kommande förslagen från Blåljuskommitten, om Blåljussabotage och hårdare straff för grova brott mot tjänsteman. Ett problem kan dock vara att identifiera gärningsmännen, då spelar straffen mindre roll. Bengt Ivarsson noterade att inte ens Advokatsamfundet var kritiska mot just dessa straffskärpningar. Han berättade om att många angrepp är mer utstuderade med fällor och angrepp på både ambulanser och brandkår för att lura fram poliser som kan angripas i senare skede. Möjligen har det blivit lite lugnare på den allra senaste tiden, tack vare kameraövervakning och kroppskameror.
 
Kommittén tittar även på frågan om kränkningsersättning, men det är inte offentligt ännu. Förslaget läggs till regeringen i september.
 
Ted fick frågan om hur polislönerna borde avpassas till riskerna i polisyrket. Lönerna måste upp, noterade han, framförallt för att poliser inte ska välja tryggare arbetsplatser. Han framhöll även att den nye Rikspolischefen har en stor förståelse för problematiken.
 
Ulf Johansson noterade att han ibland får frågan vad han gör med alla de nya poliser han har fått. Han påpekar att han har tvåhundra poliser färre än den första januari 2015 idag... Det viktigaste är att vi kan behålla de poliser som vi har - då måste lönerna höjas...
 
Fram till 2024 kan vi dock bli 1500 fler poliser. (om det inte sker en stor polisflykt; red anm)
Bengt Ivarsson påpekade att poliser fortfarande inte anses kränkta av allt som skulle kränka någon annan. Men när man kommer över den gräns där en polis anses kränkt, skall skadeståndsbeloppen vara desamma.
 
Ted beskrev att det finns instruktionsvideor på Internet som visar hur attacker som den mot honom kan genomföras. Det möjliga skyddet är att poliserna måste ges tillräckligt med tid till fysisk träning och att poliserna måste vara tillräckligt många. (Där har vi långt kvar...)
 
Det kom frågor från publiken som handlade om hur mycket mer än andra poliser ska behöva tåla. Bengt Ivarsson menade att det är skillnad på när Insatsstyrkan gör en inbrytning efter en beväpnad person eller när en trafikpolis kontrollerar ett fordon. Då har insatsstyrkan en bättre mental beredskap. Ted påpekade det kränkande i exempelvis spottloskor, där poliser får skadestånd ibland, men ibland anses böra tåla kränkningen....
 
´
 
Mer i ämnet finns i DN, som har en intressant artikel om hur många ingripandepoliser som tvingas söka vård med anledning av våld. Dessutom har Expressen uppmärksammat seminariet och det bristande stödet till Ted initialt av högsta polisledningen.
 
I Polisförbundets debatt berättade Ted Eriksson att han lämnar stockholmspolisen för att förstärka polisen i Malmö. Vi gratulerar Malmöpolisen, och förenar oss med Ulf Johanssons uttalande att han, om han vill, alltid är välkommen tillbaka till huvudstadens poliskår.
 
Tommy Hansson
Gilla sidan: