Publicerat 2019-10-03 15:00

Idag faller domen mot poliser som tvingats skjuta

Idag torsdag kl 14.00 kommer tingsrättsdomen om den tragiska skjutningen som slutade med att Eric Torell avled. Som brukligt när poliser står åtalade, har media belyst händelsen i omgångar från själva ingripandet, till när åtal väcktes och rättegången. Det har varit ett extremt påfrestande år för många berörda.
 
Åtskilliga har med begränsad insyn med facit i hand gjort tvärsäkra uttalanden om hur poliserna borde ha agerat.
 
I dagens P1-morgon kommenterar Kjell Ahlin från Polisförbundets regionstyrelse tillsammans med Judith Timoney, ombudsman på FUB hur funktionshindrade men även hela poliskåren kan uppleva den tragiska händelsen.
 


Uppdatering:
Nu har domstolen frikänt samtliga poliser på samtliga åtalspunkter och skriver i ett pressmeddelande:
Tingsrätten har idag meddelat dom i målet om polisskjutningen av en ung man. Enligt tingsrätten befann sig två poliser som sköt i en inbillad nödvärnssituation. Polisinsatschefen frikänns för att det inte har bevisats att han har underlåtit att handla på ett korrekt sätt.
 

Händelsen inträffade i augusti 2018 i Stockholms innerstad. Polisen sköt då en ung man till döds. En man som poliserna trodde var en farlig beväpnad person som var på väg att skjuta dem med ett automatvapen. Polismännen avlossade 25 skott men endast tre skott träffade, varav två snett i ryggen bakifrån. Mannen visade sig vara en ofarlig person som hade Downs syndrom och vid tillfället ett leksaksvapen i handen.

 

Åklagaren har i målet godtagit att poliserna avlossade 23 skott inom ramen för en inbillad nödvärnssituation men hävdat att nödvärnsrätten upphörde i ett
efterföljande skede när mannen vände ryggen till. Åklagaren har påstått att skott 24 och 25 träffade i ryggen. Han har därför gjort gällande att två av poliserna som sköt ska dömas för vållande till annans död/tjänstefel respektive för tjänstefel beträffande dessa skott. Åklagaren har också påstått att en polisinsatschef ska dömas för tjänstefel eftersom han underlåtit att handla på ett korrekt sätt. Poliserna har tillbakavisat anklagelserna.

 

Rättens ordförande chefsrådmannen Erik Lindberg säger i en kommentar:

  • Det kan tyckas anmärkningsvärt att poliserna sköt hela 25 skott vid tillfället men den frågan har alltså inte varit föremål för tingsrättens straffrättsliga prövning utan det har i huvudsak handlat om två skott.

Tingsrätten har konstaterat att den i målet omfattande utredningen inte stödjer åklagarens argumentation om händelseförloppet utan det kan finnas andra tänkbara händelseförlopp. Varken den medicinska eller den tekniska utredningen har kunnat slå fast turordningen på skotten eller på mannens närmare rörelsemönster och kroppsposition vid träffarna.

Chefsrådmannen Erik Lindberg säger vidare:

  • Det har inte heller bedömts som rimligt att poliserna i den inbillade extremt hotfulla situationen skulle ha stannat upp mellan de näst sista och sista skotten när övriga 23 skott som avlossats i snabb följd har godtagits. Poliserna slutade att skjuta när de upplevde att hotet inte längre kvarstod.

Enligt tingsrätten har åklagaren sammantaget inte motbevisat invändningen om inbillat nödvärn och det använda våldet har inte ansetts vara uppenbart oförsvarligt. De två polismän som sköt har därför frikänts från brott.

 

Tingsrätten har vidare konstaterat att det inte har bevisats att polisinsatschefen har underlåtit att handla i strid med tydliga handlingsregler eller att han gjort flagranta avsteg från en korrekt handläggning utan det har mycket handlat om olika polisiära bedömningar i en akut situation. Polisinsatschefen ska därför frikännas för tjänstefel.

Chefsrådmannen Erik Lindberg säger till sist:

  • Det inträffade är naturligtvis en stor tragedi för alla inblandade parter men förstås främst för den unge mannens familj. Oavsett utgången i målet har förhoppningsvis rättegången kunnat bidra till att räta ut några frågetecken om hur detta tragiska kunde inträffa.

Eftersom poliserna har frikänts från brott har skadeståndsanspråken avslagits.

En nämndeman har varit skiljaktig på så sätt att hon ansett att polismännen som sköt ska dömas för brott. När det gäller polisinsatschefen har hon varit enig med majoriteten.

 

Eriks mor har intervjuats av SvD och säger:

"För mig har det aldrig varit viktigt med ett straff på så sätt. Efter den här tragiska händelsen, som jag såklart önskar aldrig hade inträffat, blir man väldigt stark i sin vilja till att dra lärdom av det som hänt. Att Erics jämlikar, alla ungdomar och unga vuxna som kommer efter honom, ska kunna röra sig säkert i samhället.

Känner du att det här kan bli något av ett avslut för dig?

– Jag vet inte. Det här kommer leva kvar länge. Men det känns i alla fall som ett avslut på allt det här som levt sitt eget liv vid sidan av mitt sorgearbete, som rättegången och pressen. Att jag får lugn och ro och kan återgå till ett vanligt liv och fortsätta bearbeta min egen sorg."

 

Hör även Erics mamma, Katarina Söderberg, som beskriver sina känslor efter sonens död. Även med en kort kommentar från undertecknad om hur det kunde gå så illa.

 

– Det är bra att den här mycket tragiska händelsen har blivit så gediget utredd och att tingsrätten nu har tagit ställning i skuldfrågan, det är viktigt för såväl Eric Torells familj som för mina kollegor, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

 

 Att man lyft på alla stenar för att utreda vilket ansvar man kan lägga på varje enskild polis handlar i grund och botten om förtroendet för våra rättsvårdande myndigheter. Här har man verkligen tagit fasta på de höga beviskrav som ställs i brottmål och jag tycker därmed att domen bidrar till att upprätthålla rättssäkerheten.

 

 Tingsrätten har också förstått svårigheterna att i en otroligt pressad situation, inom loppet av några sekunder, göra en korrekt bedömning om när nödvärnssituationen upphör. Läser man domen förstår man verkligen hur komplext polisarbete kan vara, avslutar Lena.

 

Domen vinner laga kraft om tre veckor om ingen överklagar.

 

Två av de advokater som försvarade de skjutande poliserna berättar för Svd, Anton Strand först:

"Det är det domslut som jag hade förväntat mig. Det är tydligt att man sett att det är två avlossade kulor som är det relevanta för rätten att bedöma, och man har på den här utredningen inte kunnat fastslå om de avlossats under det legitima skedet eller det åklagaren menar är det illegala skedet. Det innebär att alternativa hypoteser inte är uteslutna och då håller det inte för en fällande dom."

Advokat Thomas Martinson säger till SvD att domen är ”riktig och väl analyserad”. Han bedömer inte att det fanns substans för åklagaren att väcka åtal.

– Däremot tycker jag att det är lyckligt att domstolen fick pröva det. Jag tror att rättsapparaten behöver allmänhetens förtroende och insyn, säger han till SvD.

 

Sveriges Radios expertkommentator, advokat Peter Althin, kommenterar domen i Studio Ett:

 

"Vi som har följt rättegången noggrant och tagit del av gärningsbeskrivningen och suttit med det här varje dag, så kan det inte vara många av oss som är överraskade över domen.

 

Det är en bra skriven dom, där man förstår varje skeende. Åklagaren är ju den som sätter ramen för det hela, och när hen säger att 23 av 25 skott innefattas av nödvärnsrätten, men inte de två sista. Men åklagaren har inte kunnat visa att det är de två sista skotten som verkligen kommer sist, för i utredningen finns det inget som säger när skotten i ryggen kommer, de kan lika gärna vara i början eller i mitten av skjutningen. Där förlorade han målet direkt med, vilket jag tycker är rimligt."
 
Oisin Cantwell i Aftonbladet betonar det djupt tragiska i Erics död, och att allt bör göras för att förhindra att något likande händer igen. Men i det juridiska är han glasklar:
"åtalet faller redan på ett tidigt stadium. Tingsrätten anser att åklagaren inte kunnat bevisa sitt påstående om händelseförloppet. Var det verkligen de två sista skotten som träffade? Hur rörde sig Torell under händelseförloppet? Domstolen konstaterar att detta inte är utrett.

Redan där är de två poliser som sköt i praktiken friade. Ändå väljer domstolen att gå vidare i sin prövning och konstaterar att det inte är rimligt att kräva att poliserna i den inbillat extremt hotfulla situation som råder ska stanna upp mellan näst sista och sista skott när övriga 23 skott som avlossats i snabb följd har godtagits.

 

Och för säkerhets skull görs även en prövning av vittnesmål från experter på hur hjärnan fungerar under stress och hot. Inget av vad dessa sakkunniga har haft att anföra ändrar domstolens uppfattning.

 

Det går med andra ord att hävda att poliserna blivit friade tre gånger om. Det är ett kraftfullt frikännande."


Slutligen bjuder vi på ytterligare ett ljudklipp med Erics mamma, Katarina Söderberg, och vår egen facklige företrädare Kjell Ahlin från Studio Ett.Tommy Hansson
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994