Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-07-19 14:20

Inga inställda POLKON?

Efter att SvD jämfört polisens "terrorsatsning" med hur det ser ut i verkligheten, och bland annat noterat att det inte ska utbildas i POLKON under hösten 2017 på vissa håll, går Polisen i svaromål. De talar om medieuppgifter om inställda utbildningar som kallas felaktiga.

Så här skrivs på Polisen.se:

"Polisen genomför omfattande utbildningsinsatser för att kunna bemöta terrorism. Det finns inga planer på neddragningar av dessa utbildningar.

 

Medieuppgifter har gjort gällande att Polismyndigheten ställer in utbildningar i polisiär konflikthantering (Polkon) under hösten. Det är felaktigt.

 

Polkon är polisens grundläggande utbildning i självskydd, vapen och taktik och ska bland annat förbereda poliser att hantera svåra situationer som till exempel terroristbrott.

Utbildningen ingår i den polisiära grundutbildningen och sträcker sig där över flera terminer. För att upprätthålla kunskaperna genomförs sedan fortsättningsutbildningar för redan anställda poliser.

 

− Det finns inga ambitioner på att dra ner på denna utbildning. Många poliser har dessutom redan genomfört en särskild Polkon-utbildning inriktad mot terrorism. Den satsningen fortsätter i höst, säger Stefan Hector, chef för Nationella operativa avdelningens operativa enhet.

 

I en inventering i maj 2017 uppskattades att närmare 7 000 poliser i landet hade genomfört Polkon/Terrorism. Utbildningen är en endagsutbildning om åtgärder som ska vidtas i händelse av ett inträffat terrorattentat med teori, diskussioner och praktiska övningar. Målet är att alla poliser som har ett behov ska genomföra utbildningen.

 

– Svensk polis har aldrig varit så väl förberedd och välutbildad på att möta ett hastigt uppkommet hot som idag. Förutom Polkon genomförs en mängd olika utbildningsinsatser för att kunna hantera terrorism. Några exempel är utbildningar för att upptäcka radikalisering och ledning vid terrorhändelser, säger Stefan Hector.

 

I region Stockholm, som har ett stort behov av poliser som är utbildade i terrorhändelser, finns heller inga planer på att ställa in utbildningar.

 

− Polkon är en prioriterad utbildning. Det kan finnas några enskilda undantag men de poliser i yttre tjänst som är i behov av denna utbildning har genomgått den eller kommer att få den. Det finns inga planer på en ambitionsminskning, säger Pia Sjunnegård Dahlbom, biträdande regionpolischef.

 

Polkon-utbildningen genomförs med hjälp av poliser som utbildas till instruktörer. I ett av polisområdena i region Stockholm är utbildningsmålet för personal i yttre tjänst redan uppfyllt och under hösten utbildas därför endast instruktörer. I övrigt genomförs utbildningen enligt tidigare beslutad plan.

 

– Sedan flera år pågår dessutom en omfattande utbildningsinsats delvis utanför Polkon kring terrorbekämpning i region Stockholm, säger Pia Sjunnegård Dahlbom.

 

Enligt interna föreskifter ska fortbildningen genomföras 48 timmar per år och medarbetare. Region Stockholm har dock efter att ha inventerat behovet genomfört 24 timmar under 2017 eftersom det parallellt genomförs andra utbildningar inom konflikthanteringsområdet. Under 2018 och framåt är ambitionen att genomföra minst 48 timmar per år."

 

Blåljus tittar förundrat på beslutet i region Stockholm, den 12 maj 2017, A277.625/2017, som bestämt ger ett helt annat intryck än det som förmedlas ovan på Polisen.se.

 

Tommy Hansson

  
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994