Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-06-20 08:20

Ingen såg polisens behov av resurser

SvD fortsätter sin grundliga granskning av polisens kris. Tidningen har beskrivit hur få ingripandepatruller det kan finnas i Stockholm City, och hur personalflykten från yttre verksamheten utarmar verksamheten. Dessutom har tidningen exakt beskrivit orsak och verkan allt från Genomförandekommitténs anslagsyrkande till dagens underfinansiering.

Nu har tidningen intervjuat Moderaternas ledare, Anna Kinberg Batra (AKB) om hur hon uppfattar polisens kris. Hon säger till tidningen, att polisens ekonomiska kris där anslagna pengar redan är intecknade av civilanställdas löner, visar att polisen behöver förstärkas. Det handlar både om resurser, fler poliser, bättre betalt till poliserna, och så handlar det om politiska prioriteringar så att man får de resultat som krävs. Jag tänker inte nöja mig innan vi får det, säger hon till tidningen.

SvD ställer den högst relevanta frågan om varför förslagen om förstärkning av polisen kommer när Alliansen är i opposition, och inte när de själva styrde budgeten. Som bekant berättade Genomförandekommittén exakt vad det skulle kosta att få omorganisationen att fungera, och vad som skulle hända annars.

AKB antyder att ingen vid det tillfället såg vad som skulle komma. Trots Genomförandekommitténs klarspråk, och trots att Polisförbundet larmade efter bästa förmåga. Det klingade för döva öron, både hos den tidigare Alliansregeringen och den tillträdande röd-gröna regeringen. Nu tycks verkligheten ha kommit ifatt, och Moderaterna har bytt rättspolitisk talesman, vilket innebär att Tomas Tobé ersatt förra justitieministern Beatrice Ask. AKB säger till SvD att hon har satsat på Polisen sedan första dagen hon blev partiledare. Hon är beredd att öka (satsningarna) ytterligare om så krävs. Tryggheten ska stärkas överallt.

Blåljus blygsamhet hindrar oss så klart att rada upp alla artiklar där vi förutsett hur den stora polisreformen från 2015 skulle gå samma dystra öde tillmötes som den stolta Närpolisreformen, som ju dog sotdöden efter politikernas nedskärningar. Vi kan inte låta bli att fundera över vilken trovärdighet politiker som ändrar sig har. Även om det är till det bättre.

Kan vi lita på Moderaterna nu, eller är det som Anders Ygeman sade i en diskussion mot Jan Björklund i Polisförbundets regi, att satsningar på polisen är billigare för ett parti i opposition. (kl 10:57) Kanske finns det anledning för politiker att ta del av ny forskning som tyder på att när politiker ändrar sig för mycket, väcker det inte sympati ens om ändringen sker i en riktning som väljarna önskar sig...

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994