Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-10-13 13:00

Inget åtal mot rikspolischefen

Överåklagaren Anders Jakobsson vid Särskilda Åklagarkammaren har beslutat att inte inleda förundersökning mot rikspolischefen. Bakgrunden är det beslut som togs i Polismyndigheten om hur hanteringen av PALASSO skulle skötas. Så här beskrivs det av Åklagarmyndigheten:

I början av 2015 fattade rikspolischefen beslut om att ett externt företag skulle få fjärråtkomst till polisens personal- och lönesystem, som innehåller sekretesskyddat material, utan att använda sig av ett kryptosystem som godkänts av Försvarsmakten.


I en bilaga till beslutet att inte inleda förundersökning konstaterar åklagaren att det strider mot säkerhetsskyddsförordningen att fatta ett sådant beslut.


– Av det material som jag tagit del av framgår att Polismyndigheten inte har sänt eller röjt några hemliga uppgifter eller annan information ur systemet till den externa leverantören. Ingen person har därmed lidit skada, säger överåklagare Anders Jakobsson vid Särskilda åklagarkammaren.


Åklagaren pekar också på att beslutet avser förvaltning av ett it-system och därmed inte innebär myndighetsutövning mot enskilda personer.


Ur bilagan till åklagarens beslut: ”Beslutet är därför inte heller av sådant slag att det kan anses ha skett vid myndighetsutövning såsom begreppet definieras i 20 kap. 1 § brottsbalken. Med anledning härav ska förundersökning inte inledas för tjänstefel eller annat brott då det inte finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.”


Länk till beslutet.

Länk till bilagan.

Polismyndighetens chefsjurist konstaterar att de som berörs av beslutet kommer att bli föremål för en arbetsrättslig bedömning.

Så här kommenterar Polisförbundet beslutet:

"I dag kom beskedet
att förundersökningen mot Rikspolischef Dan Eliasson läggs ner. Åklagaren konstaterar att Polismyndigheten inte har sänt eller röjt några hemliga uppgifter eller annan information ur (IT-) systemet till den externa leverantören. Ingen person har därmed lidit skada, enligt åklagaren.

– Det är goda nyheter. Vårt fokus har hela tiden varit att säkerställa att våra medlemmar inte har utsatts för någon skada, säger Lena Nitz, ordförande Polisförbundet.

– Enligt åklagaren strider det dock mot säkerhetsskyddsförordningen att fatta ett sådant beslut. Det är anmärkningsvärt.

Tommy Hansson 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994