Publicerat 2019-10-22 09:40

Inrikesminister Mikael Damberg presenterar förslag mot gängvåld

Efter att regeringen på bland annat Moderaternas uppmaning bjöd in till samtal om hur det grova våldet ska förebyggas, presenterade inrikesminister Damberg idag de första åtgärderna som regeringen vidtar efter samtalen. Som bekant, lämnade Moderaterna samtalen, men har sagt sig stödja de förslag som man ändå hann komma överens om, och som ingår i regeringens 34-punktsprogram.
 
Förslag som nu ligger för beslut på torsdag är hemlig dataavläsning, som bara ska användas vid mycket allvarlig brottslighet. (skälig misstanke om brott med lägst två år i straffskalan)
 
Lagen kan träda i kraft i mars 2020, och är tidsbegränsad i fem år. Damberg betonar att hänsyn också måste tas till den personliga integriteten. Bakgrunden till beslutet är att så mycket av kommunikationen i kriminella gäng om brott som 90% idag är krypterad.
 
Genom tillgång till elektroniska hjälpmedel som telefoner eller datorer, kan exempelvis samtal avlyssnas före kryptering eller kameror/mikrofoner i maskinerna slås på för hemlig rumsövervakning eller avlyssning.
 
Besluten ska normalt tas av domstol, användningen ska granskas av säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och får inte användas mot exempelvis journalister, läkare eller advokater. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullen och Ekobrottsmyndigheten kommer att kunna använda det nya tvångsmedlet hemlig dataavläsning.
Expressen har skrivit mer om bakgrunden till beslutet, fördelar och nackdelar mm.

Tommy Hansson
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994