Publicerat 2020-04-03 13:00

JO kritiserar Polismyndigheten för ohörsamhet mot statens överklagandenämnd

Efter omorganisationen 2015, fick mängder av polischefer söka om sina tjänster eller söka nya tjänster. Det skulle gå fort, och helst skulle den mest lämpade utses i varje fall. För att åstadkomma detta hade Polismyndigheten kunnat samverka med Polisförbundets förtroendevalda för att åstadkomma rättssäkra och hållbara beslut i tillsättningsärendena.

Dessvärre valde Polismyndigheten en annan väg och gjorde sitt bästa för att visa att man själv visste bäst och inte alls behövde samverka med polisfacket. Det ledde till att åtminstone två ärenden överklagades till Statens ÖverklagandeNämnd, där de klagande fick rätt, de ansågs mer meriterade än de som fått de utlysta tjänsterna och SÖN undanröjde därmed Polismyndighetens felaktiga anställningsbeslut.

Polismyndigheten valde dock att bortse från SÖNs beslut, vilket gjorde att de förfördelade som fått rätt, ändå inte kunde få sin rätt. Detta ledde till åtskilliga prövningar i olika instanser, bland annat Arbetsdomstolen, med olika utfall. Polismyndighetens inställning synes under hela processen ha varit att anföra olika juridiska motiv för att hindra att ärendena kommit upp till prövning och för att få sina ursprungliga beslut att stå fast.

Justitieombudsmannens beslut, där den juridiska processen under fem år beskrivs, kan läsas här.

Den som läser beslutet kan notera att i kampen mot Polismyndighetens felaktiga tillsättningsbeslut skulle knappast någon anställd polis ha varken tid, ork eller råd att försöka få rättvisa. Men med Polisförbundet vid sin sida, har de förfördelade kunnat få sin sak prövad i olika instanser gång på gång. När Polismyndigheten trilskats och vägrat att rätta sig har det nu slutligen gått till Riksdagens Justitieombudsman, som har att granska den offentliga makten och se till att den utförs i enlighet med lagarna. Något som borde ligga just Polismyndigheten varmt om hjärtat.

Justitieombudsmannen beskriver sitt beslut:

"JO uttalar att det är av grundläggande betydelse att en beslutsmyndighet respekterar och rättar sig efter det som en överinstans har bestämt. Enligt JO har beslutsmyndigheten en principiell skyldighet att tolka och tillämpa överinstansens beslut på ett lojalt sätt.

I beslutet konstaterar JO att Polismyndigheten i de granskade fallen inte lojalt följt överinstansen SÖN:s beslut och rättat sig efter vad nämnden har bestämt.

Enligt JO kan det inte accepteras att en myndighet sätter sig över en överinstans avgörande på det sätt som Polismyndigheten har gjort. Genom sitt agerande har Polismyndigheten inte bara satt en grundläggande förvaltningsrättslig princip ur spel utan också omintetgjort effekten av SÖN:s kontroll av att myndigheter följer
regeringsformens krav på saklighet vid statliga anställningsbeslut.

Polismyndigheten får allvarlig kritik för sitt agerande."

Polisförbundets förbundsjurist, Fredrik Westin, kommenterar JO-beslutet:

Polisförbundet har under lång tid drivit frågan om att Polismyndigheten ska följa Regeringsformens krav på saklighet vid statliga anställningsbeslut. Fredrik Westin är positiv till att JO nu fastslagit i beslut att Polismyndigheten är skyldig att lojalt respektera och rätta sig efter det som en överinstans eller SÖN har bestämt. Det är ett viktigt klargörande som bland annat handlar om en rättssäkerhetsfråga i att det finns en fungerande kontroll av att myndigheter följer regeringsformens krav på saklighet vid statliga anställningsbeslut, både utifrån ett medborgar- och medlemsperspektiv konstaterar han.


Blåljus lyfter på hatten för Polisförbundets jurister och andra inblandade som på detta sätt bringat klarhet i vad som gäller. Polismyndigheten lär ju ska vara en lärande organisation, och här finns lärdom att vinna. Sveriges poliser har Polisförbundet vid sin sida, och vi ger oss aldrig, även om kampen blir lång.

Tommy Hansson

Mer att läsa finns som alltid i Polistidningen här och här.
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994