Publicerat 2018-05-21 10:00

Justitieministern i Ekots lördagsinterju

Justitieminister Morgan Johansson fick bland annat kommentera frågan om att Brå ska utreda gärningsmäns härkomst. "Det spelar ingen roll om Du är svart eller vit, begår du brott ska du buras in." Oavsett utredningens resultat borde den inte få leda till en främlingsfientlig retorik.

I intervjun framställdes det som närmast problematiskt att Lag och Ordning seglat upp som en viktig valfråga. Men intervjuaren ifrågasatte att våldsbrotten eller sexualbrotten verkligen ökar, eller att hårdare straff skulle vara lösningen. Är det bara en mediebild som målats upp av ökad brottslighet? Detta med hänvisning till medias favoritkriminologiska forskning. Faktaresistensen avséende NTU tycktes påtaglig, från SRs sida. Det ska framhållas att justitieministern var väl påläst och hade god koll på brottsutvecklingen i landet, mörkertal och anmälningsbenägenhet.

Morgan Johansson framhöll särskilt två områden som allvarliga och problematiska. Det handlar om organiserad kriminalitet med gängbrott, och mäns våld mot kvinnor. Till det kommer de internationella stöldligorna.

Respekten för rättsstaten måste upprätthållas och förstärkas. Den som hotar ett vittne kommer i framtiden att få rejält skärpta straff för övergrepp i rättssak om justitieministern får bestämma. Det kan bli en skärpning från idag 14 dagar till minst ett års fängelse...

Även migrationspolitiken och tydligheten i regelverket diskuterades. Även här var justitieministern påläst och förklarade varför ytterligare insatser mot ett växande skuggsamhälle är nödvändiga. En förutsättning för den reglerade migrationen är att ett ja är ett ja, och ett nej är ett nej. Intervjuaren frågade vad det är för samhälle vi skapar när polisen kan göra kontroller efter exploaterade människor utan uppehållstillstånd som jobbar svart på arbetsplatser. En annan fråga som diskuterades var möjligheten att få bidrag från samhället samtidigt som man inte har rätt att vistas i Sverige. Detta särskilt koppat till barnkonventionen och möjligheter för barn som vars familjer fått utvisningsbeslut att gå i skola i Sverige.

Morgan Johansson berättar även i programmet om vad som kunnat få honom att ligga sömnlös på nätterna.

En kriminolog från Malmö Universitet fick sedan förklara varför otrygghet och oro i samhället ökar under senare år. Och varför kvinnor är otryggare än män. Är det debatten som påverkar otryggheten eller är det otryggheten som orsakar debatten. Det framhölls att det även finns en stor trygghet, som vi inte talar så mycket om. Fler poliser är inte den självklara lösningen, det beror på vad poliserna gör...

Tommy Hansson

 
Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994