Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-03-12 11:40

Justitieombudsmannen om blåljussabotage

JO har uttalat sig i ett remissvar rörande förslaget till det nya brottet Blåljussabotage. Myndigheten är negativ, främst för att de handlingar som skulle innefattas av det nya brottet, redan är straffsanktionerade. Däremot finns förutsättningar att bättre komma åt de unga gärningsmännen som ofta begår brotten genom andra lagändringar.

Det är Dagens Juridik som uppmärksammar remissyttrandet. JO noterar att förslaget skulle leda till brottskonkurrens vilket skulle komplicera lagtolkningen, dessutom skulle det motverka lagsystemets överblickbarhet. Det borde räcka med att straffen skärps för grovt våld eller hot mot tjänsteman, enligt JO.

När det gäller unga lagöverträdare skriver JO att det sammanhanget kan konstateras att blåljusbrotten i allmänhet begås av tonårspojkar och unga män som enligt gällande rätt sällan kan ådömas kännbara straff. För den som vill att samhället ska reagera effektivt på angrepp mot blåljusverksamhet bör det ligga närmare till hands att se över reglerna om straffmyndighet och ungdomsrabatt än att införa en ny straffbestämmelse.

Blåljus är i och för sig positiv till varje förstärkning av blåljuspersonals rättsliga skydd.
Å andra sidan är skärpta straffsatser inte lösningen på allt, så länge det finns undantag för de mest förekommande gärningsmännen, blir det mest som ett kraftfullt slag i luften...

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994