Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-07-20 10:10

Kan lagtolkning stoppa tiggeriet?

Per Gudmundsson i SvD skriver i en ledare om att Polisen borde stoppa tiggare som sitter på olika allmänna platser  i landet, och särskilt i Stockholm. Han menar att lagen redan ger den möjligheten och mer än antyder att det skulle handla om handlingsförlamade polischefer som är orsak att det inte redan gjorts...

Per hänvisar dels till Ordningslagen där det framgår att allmänna platser i detaljplanelagt område inte får användas till annat än det ändamål som platsen har upplåtits för, eller som inte är allmänt vedertaget.

Det finns inga offentliga platser som har tiggeri som ändamål. Tiggeriet är inte heller allmänt vedertaget, enligt Per.

Dels hänvisar han till lokala ordningsstadgan i Stockholm där det framgår att ”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.”

Enligt Per bygger polisens undfallenhet på en dom från Södertälje Tingsrätt, som dock inte överklagades och därför har ett begränsat prejudikatsvärde. Han menar att polisen fallit undan för aktivistiska krafter i asylkrisens spår, vilket lett till en underlåtenhet att följa lagen, som ju polisen följer vid andra bagatellbrott som att stoppa cyklister på trottoarer eller olaga försäljning.

Mot slutet av artikeln blir Per mer hotfull, och menar att polischefer som inte tolkar lagen på hans sätt borde avsättas, enligt New York-modellen. Han ger namn på några polischefer som i så fall borde hänga löst.

Blåljus kan förstå att lagen kan tolkas på olika sätt. Nyligen diskuterades om avskyvärda politiska åsikter skulle ha plats i det offentliga rummet under Almedalsveckan eller om inte ordningslagen borde kunna tillämpas extensivt mot dessa. (samma diskussion som i samband med första maj)

Och polisen gavs skulden för att desa åsikter fick det utrymmet. En helt annan fråga, var väl vilket medialt utrymme den obskyra gruppen fick...

Polisen har ganska erfarna jurister som ger råd i frågor som dessa. Om de har fel, brukar polisens beslut överklagas eller granskas av exempelvis JO. Det ankommer så klart på media att ha åskter om hur polisen ska sköta sitt jobb. Det vi vet, är att om poliser tolkar lagen extensivt, kan den polisen ställas inför rätta. Den polisen är personligen ansvarig för sina myndighetsbeslut. Varken media eller politiker ska kunna påverka polisens yrkesutövning direkt eller indirekt genom att avsätta polischefer eller andra misshagliga poliser. Det ska ske genom lagstiftning eller genom andra arbetsrättsligt reglerade former.

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994