Publicerat 2019-05-21 12:20

Kommer polisen att kunna bli 10000 fler till 2024

Rikspolischefen Anders Thornberg deltog i P1-morgon och berättade hur han ser på regeringens mål att det ska bli 10000 fler polisanställda till 2024. Kommer Polismyndigheten att lyckas attrahera tillräckligt många tillräckligt bra personer för uppdraget? RPC redovisade åtgärder för att få fler att fullfölja planerna på att bli polis.
 
RPC  berättade även att fler som slutat som poliser kommer tillbaka och att det startas nya vägar in för anställda ickepoliser. Men det ska ställas höga krav på den som ska bli polis, även i framtiden. Frågan om det är en gräddfil in för de anställda som får sin polisutbildning betald, besvarar RPC med att det bara blir ett fåtal, med speciell kompetens som polisen behöver.
 
Reportern frågade apropå polisutbildningen vad polisen gör för att färre människor ska skjutas ihjäl av poliser i Sverige än de sex som dog 2018. Omedelbart när det var fler skjutningar under 2018 tillsattes en översyn av utbildningen, men vi möts av ett alltmer grovt och  komplext våld, det är exempelvis de vanliga poliserna som riskerar att möta nästa terrorattentat, precis som var fallet på Drottninggatan. De måste ha en viss färdighet och vara tränade att möta sådana situationer. Men nu utvärderas utbildningarna, för att se om det behöver göras ändringar, både i utbildningen i tjänsten och den på Polishögskolorna.Vi satsar jättemycket på att möta även människor med psykiska problem, det gör poliserna i Sverige varje dag. Men polisyrket är svårt, där avgörande beslut måste fattas av poliserna på väldigt kort tid.

Anders Thornberg avslutade intevjun med att uppmana intresserade att söka till polisutbildningarna, det går att göra fram till 31 maj.

Tommy Hansson
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994