Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2019-02-26 17:30

På förekommen anledning förtydligar arbetsgivaren semesterreglerna i samband med föräldraledighet.


Det har förekommit märkliga tolkningar av hur Semesterlagens bestämmelser om 28 dagars sammanhängande ledighet under sommarmånaderna skulle tolkas när ledigheten kombinerades med föräldraledighet. Efter att Polisfacket fått påstötningar om problem som drabbat enskilda poliser, har arbetsgivaren gått ut med ett förtydligande. (bland annat på Intrapolis)

 

"På förekommen anledning vill arbetsgivaren informera om formerna för förläggning av föräldraledighet i anslutning till förläggning av semesterledighet. Regionen är också överens med samtliga ATO om ovan synsätt.

 

 

Utgångspunkten för informationen finns i regionens framtagna riktlinjer för ledighet, innefattande föräldraledighet och semester, vilka har stöd i Semesterlagen, med vissa dispositioner i kollektivavtal, Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, P och, O.

 

ASA/Polis ger också stöd för hanteringen vad avser avsteg från Föräldraledighetslagen om senaste tidpunkt för anmälan om föräldraledighet för perioden juni – augusti samt för perioden 20 december – 10 januari, vilka därefter utgör utgångspunkt för vidare planering av semesterförläggning.

 

Semesterledigheten ska förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod om minst fyra (4) veckor (28 dagar) under juni-augusti om inte arbetstagare inför semesterplanens fastställande anmäler önskemål om en annan semesterförläggning. Även den som anmäler sådan ”annan semesterförläggning” har rätt till en sammanhängande ledighetsperiod om minst fyra (4) veckor (28 dagar). Med sammanhängande ledighetsperiod avses semester förlagd i anslutning någon annan ledighet såsom exempelvis fridagar.

 

Här åsyftas inte föräldraledighet, vilken är lagstadgad i Föräldraledighetslagen, på samma sätt som rätten till semester regleras i Semesterlagen.

Vid förläggning av semester med föräldraledighet förlagd på ömse sidor om förlagd semesterledighet, ska särskilt beaktas rätten till uttag av totalt tre (3) föräldraledighetsperioder under året.

 

Vid enheter inom regionen har gjorts en felaktig tolkning utifrån gällande avtal och regler där endast fyra veckor (28 dagar) medgivits som sammanlagd ledighet, innefattande både semester och föräldraledighet. Regionledningen uppmanar därför berörda enheter att inte göra några egna tolkningar av ovanstående samt att justera eventuella felaktigheter i den hittills gjorda planeringen.

 

Regionledningen"


Blåljus uppskattar regionledningens förtydligande!


TH

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994