Publicerat 2006-06-14 22:40- Vi har haft sex fall när polisers privata bilar fått hjulbultar eller – muttrar lossade när de stått parkerade, berättar Jan Svensson, facklig ordförande vid Södertäljepolisen, för Blåljus. Kvinnliga poliser har mycket svårt att jobba i Ronna. De kriminella har en avskyvärd kvinnosyn och de trakasserar kvinnliga kolleger från Södertälje eller andra delar av länet på alla sätt de kan utan att direkt begå brott.

- Det finns en grupp på tio-femton tungt kriminella som anser att Ronna är deras ”getto”,  som de uttrycker sig. De hävdar att polisen inte har något där att göra. Vår polisledning har haft ett möte med ett antal kvinnor som tillhör samma folkgrupp som de kriminella. Kvinnorna vill att polisen ska finnas i Ronna men de säger att de är mycket oroliga för vad de här kriminella kan komma att ta sig till mot polisen om poliskontoret fortsätter att vara öppet. Utöver sabotagen har vi redan haft två bombhot mot polisstationen och en civilanställd har fått däcken på sin privatbil sönderskurna.

Inga kvinnliga poliser sökte


- Det fanns inga kvinnliga sökande till polisjobben i Ronna. Vi vill inte backa för de här kriminella  men vi kan inte tvinga dit kvinnliga poliser.

Jan Svensson understryker att problemet är långtifrån enkelt. Det är en svår balansgång, menar han.

- Vi kan naturligtvis sätta ner foten med en massiv polisinsats i Ronna. Men när den drar sig tillbaka? Poliserna som är kvar där måste ju kunna jobba och nyckeln till framgång är att vinna befolkningens förtroende. Och det gör poliserna där genom att finnas i området, prata med folk, hjälpa till med saker, skapa ordning och trygghet för den hyggliga majoriteten som vill ha polis. En maktdemonstration kan förstöra det arbetet för lång tid framåt.

- Samtidigt kan vi inte leva med att våra medlemmar utsätts för livsfarliga sabotage och andra kränkningar. Det skulle inte skada om Ronna-poliserna fick lite stöd från det övriga samhället – att politiker och andra människor med inflytande säger ifrån att det här kan inte accepteras, vi kommer inte att finna oss i att våra poliser behandlas på det här viset. Det skulle kanske göra nytta. Kontoret öppnar officiellt på onsdagen den 14 kl 14 och det är ett bra tillfälle att säga ifrån.

Kan även hända i Fisksätra


- Det är för övrigt bra om politikerna blir uppmärksamma på problemet för vi har information om att grupper i Fisksätra planerar att trakassera polisen på samma sätt som i Ronna när kontoret öppnar där. De vill inte heller ha polis i ”sitt” område.

Blåljus kan tillägga att politikerna i Polisstyrelsen har ett lysande tillfälle att visa solidaritet med Ronna-poliserna och de trakasserade kvinnliga poliserna eftersom styrelsen lägligt sammanträder tisdagen den 13 juni.

Blåljus beklagar


djupt och ber läsarna om ursäkt för att sidan inte uppdaterats den 13 juni som utlovats. Detta beror på omständigheter som redaktionen inte kunnat styra. Vi räknar med att uppdateringen ska ske under torsdagen den 15 juni.----------------------------------------------------------------------

”Vi bör avvakta
med nytt avtal
om samverkan”


Det fackliga rådet inom polisfacket i Stockholms län (förbundsområdesrådet) uppmanar enhälligt styrelsen att vänta med att skriva på ett nytt avtal om samverkan med arbetsgivaren inom Stockholms län.

- Arbetsgivaren måste visa att han lever upp till innehållet i samverkansavtalet innan vi skriver på det, uttryckte en rådsmedlem.


Arbetsgivaren i länet har lagt fram ett förslag till nytt avtal om samverkan. Typiskt nog har samverkan kring detta nya förslag inte fungerat fullt ut. Arbetsgivarens olika turer under förspelet till det senaste löneavtalet har också givit förtroendet en knäck.

Ekonomiska minusdistrikt


Rådet som träffades fredagen den 9 juni gick också igenom löneavtalet. Ombuden redovisade att reaktionerna är övervägande men inte helt och hållet positiva. Det är många tolkningsfrågor som kommer upp.

Stefan Eklund från polisfackets styrelse i länet berättade utförligt om det senaste som hänt efter avtalet. Bland annat stäms vissa tolkningar av med arbetsgivaren. De 32 fackliga ombuden är nu väl uppdaterade och du som ärt medlem och undrar över något i avtalet är välkommen att prata polisföreningen för din enhet.

Norrort aktualiserade frågan hur så kallade ekonomiska minusdistrikt i länet ska behandlas i budgetarbetet. Den frågan återkommer rådet till när budgetarbetet i myndigheten kommit igång på allvar.

Rådet gick igenom en del praktiska frågor som resor och liknande inför Polisförbundets representantskap i slutet av september. Den 29-31 augusti samlas rådet till en grundlig utbildning inför det här viktiga representantskapet.

----------------------------------------------------------------------

Ni är många nu
för ni varit för få


Polisfacket i Stockholms län hälsar nästan 200 nya kolleger hjärtligt välkomna i jobbet! På fredagen blev ni högtidligt gratulerade till att ha kämpat er igenom skolan - på måndag väntar verkligheten. Men den har ni längtat efter under terminerna så det blir nog bra.

Ni är en rekordomgång - avgjort under 2000-talet - möjligen alla tiders största aspirantgrupp. Trots det - om ni ursäktar - är ni bara plåster på en avskuren pulsåder. Inget personligt - vi tar emot er med öppna armar!

Vi behöver var fjärde polisstudent


Men i Stockholms län behöver vi hela tiden var fjärde polisstudent om vi ska hålla jämna steg med avgångar och frånvaro. Politikerna vill låta er ankomst framstå som en väldig förstärkning - ser man till antalet poliser som verkligen är i tjänst i Stockholms län blir bilden en helt annan. Men den bilden vill ingen se.

Vilka konsekvenser får det för landet i övrigt om vi får var fjärde polisstudent? Det måste också vägas in. Politikerna ställde till en osannolik röra när de stängde Polishögskolan ett antal år. Nu när de försöker lappa och laga eländet vill de få det att framstå som seriösa nysatsningar. ”Nyspråk” kallades det i boken "1984".

----------------------------------------------------------------------

”Varför ”sena”
svaromålspengar?”


”Hej!

Jag förstår inte hur det kan komma sig att när vi får till ett bättre avtal ang. svaromålare då gäller inte samma datum som vid övriga revisionstillfället.

Vi får en högre lön och en engångssumma. Det ska börja att gälla från 060701. Bra jobbat!!!

Hur kan det komma sig att vårt fackförbund kan godkänna att det nya svaromålstillägget inte ska börja att gälla förrän 060901? Förstår att arbetsgivaren är nöjd med detta. Det är ju nu under sommaren och semestrarna som vi svaromålare behövs...

”Tony "svaromål"”

Hej Tony,

Jag kan förstå din frustration men problemet är rent administrativt. Man hinner helt enkelt inte bygga om systemet under sommaren. Torts allt är det bättre att vi får en förändring den 1 september än ingen alls.

Med vänlig hälsning
Lars Ericson
Ordförande

”Chef får lön
för vårt slit”


”Är det gruppcheferna som skall lönas för att vi utredare sliter ? Man höjer gruppcheferna med 1.650 kronor/mån så att avståndet ökar från 2000 till 3000 kronor.Vad är det för signaler ? Vår produktion går att mäta men inte gruppchefernas. Tidigare har facket sagt att en kvalificerad utredare skall kunna vara i lönenivå med gruppcheferna.Nu handlar man tvärtemot.Vems ärenden går facket egentligen ?Alltid är det cheferna som skall lyftas fram, utan prestationskrav.Likadant är det nu med familjevåld och förhandlare/debriefers ! Det är uppenbart att verksamheten styrs av trender ! Slutligen vill jag påstå att det inte är arbetsgivaren som svikit, speciellt oss äldre eldsjälar , utan facket ! Man är överens med Strömberg om att vi skall tvingas till pension !

Anders Bergstedt”

Ja, du Anders, vad vill du att jag ska svara på detta?

Trenderna kan man alltid diskutera men trots allt är det så att de som arbetar med familjevåld och de som är förhandlare/debriefers har både haft och har en utsatt situation.

Ingen ur dessa grupper har tidigare premierats. Nu gör vi det och då reagerar du med ryggmärgen. Du pekar också på gruppcheferna och säger att avståndet har ökat från 2000 till 3000. Till vem då frågar jag? Är det du själv som är riktmärket i organisationen?

Du skriver vidare att det är facket som har svikit dig denna gång. Snälla Anders ta fram ditt lönebesked från början av 2003 och jämför med hur din lön ser ut dag. Handen på hjärtat så tror jag inte att det skulle sett ut så om arbetsgivaren hade fått bestämma. Det är tråkigt att du inte kan glädjas åt att andra får en löneförhöjning som du fick del av 2003. Då var du glad om man tittar tillbaka i Blåljus forum.

Grunden i vårt arbete är att skapa en så rättvis lönepolitik som möjligt. Detta innebär tyvärr och låt mig återupprepa tyvärr, att alla inted kommer vara nöjda vid samma tillfälle. Det löneutrymmet finns tyvärr inte.

Om jag får vara lite spydig så kanske vi alla minns 2001 års lönerörelse då alla fick stupstocken generellt. Det vill säga alla fick lika dåligt.

Det var den tystaste lönerörelse som jag har varit med om. Ingen sade något. Vi i den fackliga organisationen trodde att murarna skulle rämna.

Tystnad var svaret. Det kan väl inte vara som så att om alla får lika dålig löneutveckling så är alla lika (miss) nöjda.

Du har under åren, Anders, ibland varit den stora vinnaren, ibland så är man inte den stora vinnaren utan bara en, ja, du avgör själv vad.

Med vänlig hälsning
Lars Ericson
Ordförande  

----------------------------------------------------------------------

LÖNERÖRELSENS,
(RALS) 2004-2007,
TRE REVISIONER


Polismyndigheten och polisfacket i Stockholms län kom överens i lönefrågorna 30 maj som vi redan berättat. Överenskommelsen innehåller många detaljer. Här är en sammanfattning. Samtidigt publicerar Blåljus principöverenskommelsen i sin helhet under ”Notiser” här till vänster.

FÖRSTA REVISIONS-
TILLFÄLLET 2004-10-01


· En generell löneökning på 800 kronor

· Ett engångsbelopp på 6000 kronor till Polisförbundets medlemmar betalades ut.

ANDRA REVISIONS-
TILLFÄLLET 2006-07-01


Ett engångsbelopp på 5000 kr betalas ut till samtliga medlemmar.UTVECKLING FÖR POLISASSISTENTER


· Utvecklingen för den enskilde polisassistenten kan leda till ökade befogenheter och ansvar.

· Första utvecklingssamtalet skall ske efter 12 månader. Bedöms man lämplig höjs lönen till lägst 1/3 ( 21200 kr) av höjningen från ingångslönen till 25 800 kr.

· Andra utvecklingssamtalet skall ske efter 36 månader. Bedöms man lämplig höjs lönen till lägst 2/3 (23 500 kr) av höjningen från ingångslönen till 25 800 kr.

· Efter 6 års anställning skall ett lönesamtal ske mellan chef och polisassistent. Detta kan, efter en lämplighetsprövning, leda till att arbetsgivaren beslutar om anställning som inspektör. Lägsta lönenblir 25 800 kr.

· I samband med nyanställning som inspektör skall myndigheten erbjuda adekvat utbildning.

RIKTADE INSATSER


( för dessa grupper gäller endast den riktade insatsen man kan  inte kombinera riktad insats och övriga insatser annat än i speciella fall)

Dialog skall ske med medarbetare i följande grupper:

· Familjevåldsutredare, barnutredare 1200 kr i löneökning.

· Gruppchefer krim, 1000 kr + 650 kr i löneökning.

· Förhandlare, debriefers, 1200 kr i löneökning.

ÖVRIGA INSATSER


· Anställda 91-95, 1200 kr i löneökning upp till 27 000 kr dock lägst 650 kr.

· Piketen samt KUT-enheterna. · 325 kr     /      325 kr, · Generell / lönesamtalsgrundande.

· Övriga medlemmar, 650 kr i löneökning.

· Pa som anställdes dec 2005 garanteras 800 kr.

· Strukturjusteringar av ordinarie arbetsledande funktioner från den 1 april 2003 t.o.m 1 juli 2006.

INDIVIDUELLA LÖNESAMTAL


Parterna är överens om att införa individuell lönesättning för lägst inspektörer. Parterna är vidare överens om att de skall finnas strukturer / värderingar för funktionen.

Införande av individuella lönesamtal / denna revision


Lönesamtal skall hållas med medarbetare som innehar anställning som lägst kommissarie. (Deras underlagssumma utgör förhandlingsutrymmet - Underlagssumman vid respektive enhet utgörs av 325 kr per individ)).

· Lönesamtal ska hållas med polisassistenter som kommer i anspråk för · inspektörsanställning.

· Parterna är överens om att en utvärdering skall ske under perioden oktober/november 2006

AVTAL


· Strukturavtalen som slöts under avtalsperioden 2002-2004 kommer att utgöra lägst nivåer för lönesättning och funktionstillägg uppjusterade med 800 kr.

· Under denna avtalsperiod kommer en partsgemensam översyn och utvärdering av samtliga avtal att göras.

· Gruppchefer på krim höjs till nivå fyra och biträdande npoc höjs till nivå tre enligt lönebildsmodellen §7 RALS.

SVAROMÅL


· Ersättning för korttidssvaromål (250kr/mån) upphör att gälla. Ett nytt dagarvode införs för de som inte innehar en arbetsledande funktion och går in och ”svarar”. Ersättning för dagarvodet är 120 kr per pass.

Avtalet rörande korttidssvaromål börjar gälla den 1 september 2006.

Tredje  revisionstillfället


är planerat till 2007-03-01

INFÖRANDET AV INDIVIDUELLA
LÖNESAMTAL VID
TREDJE REVISIONSTILLFÄLLET


· Parterna är överens om att en utvärdering skall senast ske under perioden oktober/november 2006 för att kvalitetssäkra systemet med individuell lönesättning och att den partsammansatta gruppen skall bestå av lika antal individer från Arbetsgivaren och OFR/P.

· Parterna är överens om att efter utvärdering av ovanstående grupper utöka antalet individer som ska ha lönesamtal enligt avtalet.

Lönesamtal ska protokollföras. Av texten ska framgå grunderna för lönebeslut. Den som har synpunkter på beslut efter lönesamtal kan föra sin sak till förhandling regionalt (Förbundsområdet i Stockholms län).

Är något oklart bör du ta kontakt med din polisförening lokalt (föreningarna på polismästardistrikten, Länspolisföreningen, Gränspolisföreningen). Där kan du få besked.

   ----------------------------------------------------------------------

Blåljus uppdateras normalt var tredje dag. Särskilda händelser, viktiga nyheter eller helger kan bryta den periodiciteten.

HEMSIDAN UPPDATERAD DEN 10 juni 2006 kl 2230. Den uppdateras igen den 13 juni.

----------------------------------------------------------------------

MINNS DU?Den 11 juni 1939 vann IF Elfsborg allsvenskan i fotboll. Du vet förstås vilka år Elfsbortg vunnit? Naturligtvis : 1935/36, 1938/39, 1939/40 och 1961. Och vem var deras mest kände spelare? Jodå, Sven Jonasson som spelade 409 allsvenska matcher och gjorde 252 mål.

Den 12 juni 1964 dömdes överste Stig Wennerström till livstids fängelse för spioneri. Wennerström är numera bortgången. Men han blev mycket gammal utan att någonsin oförbehållsamt erkänna att han handlat fel.

Den 13 juni 1952 försvann en av försvarets DC3:or över Östersjön. Handlingar i svenska arkiv visar att försvars- och utrikesledningen kom till slutsatsen att DC-3-planet sannolikt sköts ned på order av det sovjetiska säkerhetsministeriet MGB. Handlingen var tänkt som en varning till Sverige att inte gå alltför långt i sitt underrättelsesamarbete med västmakterna. Hur detta samarbete bedrevs hade Sovjet god kännedom just genom Wennerströms informationer. Vraket av DC-3:an hittades 2003. Även kvarlevorna av flera av besättningsmedlemmarna påträffades då flygplansvraket bärgades. Fyra personer kunde identifieras. År 2004 tilldelades de åtta besättningsmännen postumt försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld.

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994