Publicerat 2018-10-17 09:10

Lena Nitz: Civilanställda är inte poliser.

Polisförbundets ordförande, Lena Nitz konstaterar det självklara i sin blogg. När poliser åker på uppdrag, går det inte att förutse vad de kommer att mötas av. Att avvisa en grupp ungdomar från ett resecentrum kan leda till en våldsam attack mot poliserna. Eller att göra en husrannsakan. Det är därför det måste vara (minst) två poliser på plats vid ingripanden.

Så hur fungerar det idag? Lena berättar att när nationella huvudskyddsombudet lät söka på ordet ”ensam” i Polismyndighetens arbetsskadesystem Lisa fann man under ett år omkring 250 anmälningar om ensamarbete i kombination med hot, våld eller risk för hot och våld. Det är helt oacceptabelt.

Lena avslutar sitt blogginlägg med orden:

"Jag vill vara väldigt tydlig med att civilanställda arbetskamrater behövs inom Polismyndigheten. Men jag vill vara lika tydlig med att civila inte har den utrustning, de befogenheter, de skyldigheter, den utbildning och de förvärvade färdigheter som en polis har när det gäller att utföra riskfyllt polisiärt arbete – vilket är vad vissa civila faktiskt gör i dag. Därmed utsätter man civilanställda för en oacceptabel risk samtidigt som risken också ökar för poliser de jobbar ihop med.

 

Och för att mota Olle i grind: Det går inte att ta några genvägar här där man tar en civil, ger denne en väst, lite extra befogenheter och en kurs i konflikthantering. Det går inte heller att stärka upp med en ordningsvakt eller väktare och tro att man har löst situationen. För att säkra både arbetsmiljön och rättssäkerheten på bästa sätt ska det i polisiära risksituationer vara minst två poliser med samma gedigna grundutbildning, befogenheter och skyldigheter. Det finns ingen bättre lösning, varken för allmänheten eller för våra kollegor.

 

Men för att det här över huvud taget ska vara möjligt måste vi bli fler poliser. Allt annat är nödlösningar och åtgärder man vill ta till för att kompensera för tidigare misstag – som att inte börja utbilda fler poliser tidigare. Men nu är situationen som den är och vi kan inte vänta på att de nya större studentkullarna ska komma ut i verksamheten. Därför behöver Polismyndigheten ta tag i vårt förslag om assistenter som avlastar poliser från det administrativa arbetet och frigör polistid i yttre tjänst. Och när regeringen (vilken det nu blir) lägger sin höstbudget måste anslagen till Polismyndigheten höjas till nivåer som gör större polislöneökningar möjliga. Vi har inte råd att förlora fler erfarna kollegor. Det handlar om allas vår säkerhet."


Blåljus kan bara hålla med.


Tommy Hansson

Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994