Publicerat 2019-12-19 09:20

Lena Nitz om polisbristen: Gör polisyrket attraktivt!

Polisförbundets ordförande, Lena Nitz, har skrivit en debattartikel i GP, som tar upp hur vi ska kunna rekrytera och behålla rätt sorts poliser till Polismyndigheten. Dessa behöver utbildas snarast, vilket medför att en riktig akademisering av utbildningen torde få vänta till 2024-25. Detta för att klara den nödvändiga beslutade tillväxten fram till 2024.

Att platserna på PHS ännu en gång inte fylls upp, trots rekordmånga sökande är mycket oroande, konstaterar Lena. För att komma till rätta med problemet behöver politikerna bli tydligare med att polisyrket kommer att bli ett framtidsyrke – med högre löner, bättre anställningsvillkor och en reformerad polisutbildning. Annars kommer yrkets attraktivitet inte att öka.
 
Lena noterar att polisyrket är svårt och komplext. Att ta sig igenom nålsögat och få en plats på polisutbildningen kräver därför såväl rätt fysiska som mentala förutsättningar, vilket gör att tusentals sökande faller bort i rekryteringsprocessen varje termin. Men betydligt fler skulle kunna klara både rekryteringen och yrket i sig. Problemet är att de aldrig söker sig till polisutbildningen.
 
En del vill ha akademisk utbildning och väljer därför andra utbildningar. De som ändå blir poliser är mer beredda att byta yrke än förr. Då får inte polisyrket upplevas som en återvändsväg för poliser utan utvecklingsmöjligheter. Utvecklingsvägarna inom Polismyndigheten måste fungera och det måste finnas ordentliga möjligheter att utvecklas i polisyrket genom fortsatta studier.
 
Lena betonar även att personer som vill bli poliser och redan är etablerade på arbetsmarknaden på grund av polisernas nuvarande löneläge ofta skulle behöva gå ner i lön om de sadlade om till polis. För många skulle en sådan lönesänkning innebära problem att få ekonomin att gå ihop och det yrke som kanske en gång var en barndomsdröm väljs därför bort. Bland de som redan är poliser uppstår ett annat problem. Kollegor som i själ och hjärta känner sig som poliser får svårt att motivera sig att stanna kvar när de erbjuds flera tusen kronor mer i lön om de lämnar yrket.
 
De 15 procent i löneökningar som Polisförbundet förhandlat fram under nuvarande avtalsperiod är bara ett första steg, som måste följas av många fler. Polislönerna ligger fortfarande flera tusen kronor under det statliga genomsnittet för tjänstemän, vilket innebär att andra statliga arbetsgivare ofta framstår som mer attraktiva – vilket får poliser att byta till bättre betalda jobb.
Lenas recept för att göra polisyrket till ett framtida drömyrke, är bland annat att:
 

• Bredda rekryteringsbasen till polisyrket genom att göra om polisutbildningen till en treårig högskoleutbildning med en yrkesexamen motsvarande kandidatnivå.

• Öka möjligheterna till utveckling i yrket genom att ge polisutbildningarna resurser att öka utbudet av kurser för fortsatta studier.

• Satsa på utvecklingsvägar inom Polismyndigheten för att göra polisyrket till ett framtidsyrke där poliser kan växa och vill stanna.

• Fortsätt satsningen på löner för att nå konkurrenskraftiga nivåer som speglar yrkets komplexitet och ansvar – och koppla löneutvecklingen till utvecklingen i yrket.
 
Hon upprepar Polisförbundets gamla krav på att renodla polisyrket genom att lyfta av onödiga arbetsuppgifter som andra kan utföra och att anställa administrativa assistenter. (Polismyndigheten har haft liknande tankar i decennier, under namn som ROPA och annat har kraven framförts till politiker som tacksamt noterat och nickat. Sedan har väldigt lite hänt. Ett exempel är TNE, som införts och avskaffas lite som det passat budgetmässigt.)
 
Om Lena får som hon vill, kommer fler att se polisyrket som så utmanande och attraktivt att de inte bara vill söka sig till yrket utan också väljer att stanna för att de trivs och utvecklas. När vi nått dit kommer förhoppningsvis många som tidigare lämnat kåren inte bara längta tillbaka utan också tycka att det är värt att komma tillbaka till det yrke de brinner för.

Blåljus kan bara hålla med, och hoppas att politikerna lyssnar.

Tommy Hansson

 
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994