Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-01-15 13:30

Lena Nitz ställer nya krav på en politisk polisuppgörelse

Polisförbundets ordförande, Lena Nitz har skrivit ett nytt inlägg i sin blogg, där hon beskriver Polisens kris och politikernas ansvar. Utgångspunktern är polistätheten i landet jämfört med både befolkningsantalet och brottsutvecklingen. Det finns en politisk samsyn - på pappret - men nu behövs en långsiktig uppgörelse att vända utvecklingen för polisen.

Lena noterar att polisernas antal i förhållande till befolkningen är samma som 2007, dock skedde på den tiden inte vart tredje mord i kriminella kretsar med skjutvapen, det fanns inte så många utanförskapsområden och våldet mot poliser var inte så grovt som nu...

Politikerna från de största blocken pekar finger och menar att det är det andra blocket som bär ansvaret för krisen. (Det är ändå ett framsteg, nu ser alla krisen) Lena noterar att detta fingerpekande inte leder diskussionen framåt. Hon ställer tre grundläggande frågor:

"Hur ser vi till att målet om fler poliser faktiskt nås och inte bara blir till tomma löften? Hur ser vi till att utbildningsplatserna fylls utan att sänka kraven på de sökande? Hur gör vi Polismyndigheten till en attraktiv arbetsgivare dit människor söker sig, utvecklas, trivs och stannar?"

Lena ger svaret, att det inte går att rätta till över en natt, nu krävs polislöneökningar som är högre än konkurrerande brancher under flera år. Och att regeringen oavsett färg tillskjuter pengarna som gör det möjligt år efter år.

Vi får inte hamna i samma situation en gång till, att politikerna vaknar först när poliserna tappat i förmåga jämfört med befolkning och brottsutveckling. Det är därför det behövs en blocköverskridande polisöverenskommelse, där prestigen läggs åt sidan och problemen löses.

Lena slutar sin artikel med att konstatera att ett samhälle som sparar in på polisen förlorar i så mycket annat, i sådant som kostar både pengar och lidande. Så låt oss enas om långsiktigt hållbara lösningar som kommer att gynna oss alla, vädjar hon.

Blåljus håller med om att polisen måste få ett lönelyft som kommer att ta flera år att genomföra. Men om politikernas visioner om ett tryggare Sverige ska bli verklighet, behöver det första steget bli riktigt rejält. För annars blir lönelyftet inte svaret på Lenas grundläggande frågor. Om polisflykten, rekryteringsproblemen och Polismyndighetens bristande attraktionskraft fortgår, finns många förlorare, Poliserna, allmänheten och även de politiker som inte satt stopp i tid för utvecklingen. Det borde politikerna ta på allvar.

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994