Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-01-29 14:30

Många poliser skeptiska till uppvärderingsresa

Som Blåljus tidigare berättat, har parterna som slutit det nya kollektivavtalet om polislöner lämnat en partsgemensam information. I informationen beskrivs avtalet som ett tydligt steg i den uppvärderingsresa som behövs för att göra polisyrket mer attraktivt. Avtalet beskrivs i positiva ordalag, men det tycks som att en del poliser är skeptiska ändå.

Texten, som kan läsas i sin helhet här, inleds med orden:

"I dag enades Polismyndigheten och Polisförbundet om ett nytt löneavtal för cirka 20 000 poliser.

 

Avtalet, som gäller för hela avtalsperioden 2017–2020, innebär ett tydligt steg på den uppvärderingsresa som behövs för att göra polisyrket mer attraktivt. För att lyckas locka fler att vilja söka sig till myndigheten och färre att vilja lämna yrket är det viktigt att Polismyndigheten är en attraktiv arbetsgivare, med en god arbetsmiljö och goda möjligheter för de anställda att utvecklas. Parternas gemensamma målbild är därför att löneökningstakten för poliser under avtalsperioden ska ligga väl över det så kallade märket på arbetsmarknaden."

 

På Intrapolis lades informationen ut den 23 januari. Läsarna, som främst består av polisanställda, har möjlighet att gilla eller ogilla texter på sidan i form av "tummen upp" eller "tummen ned". När Blåljus läser texten idag, den 29 januari, finns det 97 stycken "tummen upp".

 

Å andra sidan finns det 760 som gjort "tummen ned".

 

Rikspolischefen har, i sitt veckobrev som vi uppfattat det, närt förhoppningen att poliserna ska bli nöjdare när resultatet av löneförhandlingen börjar betalas ut, vilket ska ske skyndsamt. Detta eftersom det är en förutsättning för att kunna rekrytera de tusentals poliser som kommer att krävas under de närmaste åren, och för att behålla så många som möjligt av de poliser vi har. Sanningens minut närmar sig.


Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994