Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-11-15 14:00

Mats Löfving om NTU

Mats Löfving, som är biträdande rikspolischef och chef för Nationella Operativa Avdelningen kommenterar den skrämmande ökningen av sexualbrott som främst drabbar unga kvinnor. Polisen behöver öka insatserna mot den typen av brottslighet, konstaterar Mats.


− Det pågår sedan en tid en angelägen samhällsdebatt om dessa brott. Vi ser nu också att utsattheten har ökat. Det är uppenbart att vi måste fortsätta öka insatserna mot sexualbrott, säger Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning och ställföreträdande rikspolischef till Polisen.se.

För att motverka sexualbrott arbetar polisen alltmer med riktade satsningar mot sammanhang där risken är högre att utsättas. Ett exempel är det arbete som riktats mot musik- och stadsfestivaler. Arbetssättet innebär en nära samverkan mellan polis och arrangörer, ökad närvaro av vuxna i festivalområdena, belysning i och kring scenerna, övervakning genom video och genom ordningsvakter av publikhavet.

 

Utveckling av metoder

Nyligen presenterade Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten en uppdaterad handbok som beskriver ”bästa arbetssätt” i arbetet mot sexualbrott, brott i nära relationer och våld mot barn. Bland annat finns en checklista för initiala utredningsåtgärder som är under implementering.

 

Ett annat område där det pågår utvecklingsarbete rör tekniska bevis. Rutinerna för spårsäkring har setts över, ett arbete pågår för att öka användningen foto- och filmbevis och tekniska undersökningar. Ett arbete pågår också för att öka användningen av hundar för att säkra spår vid sexualbrott.

 

Ett samhällsproblem

Enligt Mats Löfving är sexualbrotten ett samhällsproblem som måste motverkas genom både lagföring och brottsförbyggande åtgärder.

− Det krävs insatser från fler samhällsaktörer än rättsväsendets myndigheter. Det handlar bland annat om behandling och attitydpåverkande åtgärder. Lagstiftaren måste också hela tiden överväga behovet av lagsskärpningar.

 

Blåljus kan bara hålla med. Det krävs dock även fler poliser för att inte prioriteringarna mellan olika grova brott ska bli helt absurda och gå ut över såväl rättssäkerhet som brottsoffer.

 

#flerpoliser

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994