Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-03-16 11:40

Mer polisresurser ska få kriminella att sova dåligt

Säkerhetspolitiska rådet sammankallades som bekant under torsdagsmorgonen till ett extra möte. Denna gång var det inte främmande makts gränskränkningar som var på agendan, utan den eskalerande grova brottsligheten som lett till flera uppmärksammade mord.

Statsminister Stefan Löfven säger enligt Expressen att resurserna till Polismyndigheten behöver ses över med anledning av utvecklingen. Det kan innebära att möjligheterna till satsningar i vårbudgeten blir verklighet. Samtidigt ses samarbete mellan myndigheter som en möjlig väg att bli mer framgångsrik i brottsbekämpning. Till mötet var Rikspolischefen, Ekobrottsmyndighetens chef och Skatteverket inbjuda. Mötet syftade till att vända på alla stenar. Och nog finns det stenar att vända på, exempelvis i Tensta eller Rinkeby. Dessutom deltog finansminister Magdalena Andersson. Huruvida hon fick höra några sanningens ord om behovet av höjda polislöner, är dock oklart.

I DN utvecklar Statsministern sin syn på problemet:
"Det handlar om att förbättra de sociala förhållandena och se till att stoppa rekryteringen, investeringar i skola och sysselsättning för att få stopp på tillflödet till brottsligheten. Unga känner hopplöshet, föräldrarna har gått arbetslösa lång tid, man kanske inte har klarat skolan och så får man en identitet i gängkriminaliteten. Vi måste stoppa flödet och vi kommer inte att ge oss förrän vi vunnit över gängkriminaliteten."

Efter mötet berättade Statsministern för Expressen att det är de kriminella som ska vara oroliga och sova dåligt på natten, snarare än brottsoffren. Han noterade även att det är uppenbart att "vi" behöver göra mer än hittills.

Därför ser han över möjligheterna att skjuta till resurser till polisen redan i vårändringsbudgeten den 18 april.

– Vi har fått myndighetens analys om vad som behövs och den måste vi analysera, säger Löfven till Expressen.

 

Ja, det behövde man inte inkalla det säkerhetspolitiska rådet för att inse. Eftersom Polismyndigheten krävde pengar för ett år sedan, vilket regeringen valde att halvera och skjuta upp. Vilket fick Polismyndigheten att  upprepa kravet för två veckor sedan. Möjligen uppmärksammades inte allvaret då, visst hoppas vi att det sker nu. Eller i morgon.

 

Tommy Hansson

 Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994