Publicerat 2019-03-18 11:00

Miljardtillskott till polisen de kommande åren!

Lena Mellin på Aftonbladet har intervjuat inrikesminister Mikael Damberg, som fått svara på hur han ska lyckas att uppnå regeringens (och JanuariÖverensKommelsens) mål om tiotusen fler polisanställda redan om fem år. Blåljus kan konstatera, att ministern svarar alla rätt på alla frågor.

Lena är högst räknekunnig och kan konstatera att med nuvarande utbildningstakt och avgångar från polisyrket, tycks målet bli svårt att uppnå. Ministern har dock inte gett upp hoppet, utan säger i artikeln att det visserligen är ett tufft beting. Han konstaterar att det största problemet är att det utbildas för få poliser. De sökande har inte tillräckliga meriter för att ens fylla utbildningsplatserna på de fem polishögskolorna.
 
Men det ska ju även anställas civilanställda som frigör poliser till polisarbete. Men två tredjedelar av personalförstärkningen ska vara poliser. Lena har räknat ut att målet innebär att 1340 poliser ska anställas per år - utöver dem som måste ersätta poliser som går i pension eller lämnar yrket av andra skäl. Är det genomförbart, frågar hon ministern som svarar:
 
"Det är tufft. Men det ska gå. Det räcker inte bara att titta på hur många vi utbildar utan folk måste vilja jobba kvar i polisen. Villkoren måste vara bra. Man måste också jobba med återrekrytering, eftersom man tappat en del poliser. Särskilt i samband med den stora omorganisationen."

Damberg noterar att 1340 nya poliser per år är den största polissatsningen i modern tid - en angenäm uppgift för en polisminister för då kommer det att bli fler poliser i hela Sverige.
Damberg och Lena Mellin är överens om att antalet polisstudenter är för lågt i dagens läge, men enligt Damberg har polismyndigheten en plan för att öka antalet. Det har funnits många intresserade, men det är så höga krav för att bli polis att platserna ändå inte fyllts.
 
Lena noterar att en polis som inte var chef tjänade 32 100 kronor i månaden 2017 i genomsnitt. För samtliga statligt anställda var siffran 4 300 kronor högre. Är det rimligt?
 
- Nej, jag vill att polisen ska ha attraktiva villkor och en bra löneutveckling för annars kommer vi aldrig nå målet, konstaterade Damberg insiktsfullt.

Ännu mer intressant är inrikesministerns svar på frågan om vilka åtgärder som är de viktigaste för att komma tillrätta med polisbristen. Det svaret borde spikas upp på väggen hos alla som funderar på hur svensk polis ska klara krisen med otrygghet och kriminella gäng.

"Miljardtillskott till polisen de kommande åren. De ska användas till att utbilda fler, anställa fler poliser och civilanställda. Men för att det ska lyckas måste yrket vara attraktivt och därför är löner och villkor viktiga."

Blåljus gläds åt att vår nye (fortfarande) polisminister har en förståelse för att det kommer att krävas fortsatta satsningar för att klara löftena till medborgarna om en bättre polis. När erfarna poliser kan rekommendera yrket till yngre i sin närhet, kommer även det att bidra till ett bättre rekryteringsläge.


Tommy Hansson

 

 
Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994